Vad tjänar en arkitekt?

Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2012) Månadslön NO (2012)
Arkitekt 36100 49720
Bankfunktionär 44600
Barnmorska 32100

51 rader till

Hur mycket tjänar en kvinnlig arkitekt?

Den högsta lönen, som arkitekt, ligger på 56 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 54 200 kr.

Hur mycket tjänar en arkitekt på ett år?

För en Arkitekt är den genomsnittliga månadslönen 58 600 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 63 200 kr och inom den privata sektorn 57 300 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen minskade med −2 300 kr (−3,78%) från 2019 till 2020.

Är det svårt att få jobb som arkitekt?

Allt fler nyexaminerade arkitekter hör av sig till Sveriges Arkitekter och vittnar om att det är svårt att få jobb. Ännu finns ingen statistik på situationen i jämförelse med förra året, men klart är att det ser mörkare ut. Många av de nyexaminerade arkitekter som nu söker jobb syns inte i a-kassestatistiken.

Vad tjänar en arkitekt i Norge?

Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2012) Månadslön NO (2012)
Arkitekt 36100 49720
Bankfunktionär 44600
Barnmorska 32100

51 rader till

Vilken slags arkitekt tjänar mest?

Bland dem som inte är chefer och har en lön på 51 000 kronor eller mer är det vanligast att vara ansvarig arkitekt i privat sektor. Andra är handläggande arkitekter, både i kommunal och privat sektor och ytterligare några arbetar som stadsarkitekt eller specialist på en myndighet.

Vad gör en Byggarkitekt?

Arkitekter (byggnadsarkitekt) ritar byggnader av olika slag på uppdrag men kan även arbeta med t. ex. stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. Planeringsarkitekter planerar regioner, städer och områden, både nya och befintliga.

Hur många år tar det att bli arkitekt?

Om du vill blir renodlad arkitekt eller landskapsarkitekt omfattar utbildningen 300 högskolepoäng, det vill säga fem års heltidsstudier. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt är på 180 högskolepoäng (kandidatexamen) och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre år + två års studier.

Hur mycket kostar det att anlita en arkitekt?

En arkitekt brukar ta betalt per timme och arvodet brukar vara ungefär 700 – 1 000 kronor exklusive moms. För att ta fram en komplett ritning med alla detaljer som krävs för att söka bygglov krävs oftast omkring 1-2 veckors arbetstid för arkitekten.

Vilka är de mest välbetalda jobben?

Medellönen i Sverige är 36 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har hemservicepersonal.

Hur får man jobb som arkitekt?

Arkitekter utbildas vid de tekniska högskolorna. Utbildningstiden är fem år vid heltidsstudier. Efter tre år finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. En del av platserna bokas för sökande som har gjort Arkitektprovet.

Kan man bli rik som arkitekt?

Arkitekters lön

Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Vad tjänar en nyexaminerad arkitekt?

Ingångslön för nyexaminerad med masterexamen: Lägst 33 200 kronor per månad. Ingångslön efter kandidatexamen: Lägst 26 100 kronor per månad. Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, till och med tredje året: Lägst 20 500 kronor per månad.

Hur mycket tjänar en järnvägsarbetare?

Vilken inkomst har en banarbetare, järnväg i olika sektorer?
Sektor Medellön
Kommunalanställd 30 300 kronor
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare 34 400 kronor
Privatanställd tjänsteman

1 rad till

Vad har en läkarsekreterare i lön?

28 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar man som Solcellsmontör?

En Solcellsmontör i Sverige tjänar i snitt 35 600 kr i månadslön. Lönen för en Solcellsmontör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Att bli arkitekt | Sveriges Arkitekter

Att plugga till arkitekt på LTH

BLI ARKITEKT!

Lämna en kommentar