Vad tjänar en barnmorska?

Rekommenderad ingångslön 34 650 kronor per månad. 10 år efter examen är medianlönen på drygt 38 850 kr per månad. 20 år efter examen är medianlönen drygt 41 500 kr per månad.

Vad tjänar en barnmorska 2021?

42 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en barnmorska 2022?

För en Barnmorska är den genomsnittliga månadslönen 42 000 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 41 600 kr och inom den privata sektorn 43 200 kr.

Vad tjänar en barnmorska i Danmark?

Ingångslönen för en nyutexaminerad barnmorska ligger på 26 500 danska kronor. Första garanterade löneökningen kommer efter åtta år. Barnmorskelönerna ligger lägre än de flesta andra yrken inom den offentliga sektorn i Danmark.

Vad tjänar en manlig barnmorska?

När hon senare begärde ut lönerna från iva, men även sjukhusets akutmottagning, fick hon sin bild bekräftad. Sett till medianlönen tjänar männen cirka 1 100 kronor mer än barnmorskorna, vars medianlön ligger på knappt 37 500 kronor i månaden.

Hur mycket får en barnmorska ut efter skatt?

Rekommenderad ingångslön 34 650 kronor per månad. 10 år efter examen är medianlönen på drygt 38 850 kr per månad. 20 år efter examen är medianlönen drygt 41 500 kr per månad.

Hur mycket tjänar en barnmorska i USA?

95 000 kronor i månadslön, gratis boende och fri resa till och från arbetsorten. Det är drygt tre gånger så mycket som Caroline Jonsengrens lön på 31 000 kronor.

Hur många timmar jobbar en barnmorska?

Barnmorskorna får 34 timmars arbetsvecka höst, vinter och vår och 38,25 timmar under sommaren. Alla har fått vara med och arbeta fram den nya arbetstidsmodellen.

Hur blir man Ultraljudsbarnmorska?

Barnmorskeprogrammet ges på avancerad nivå och bedrivs på heltid under tre terminer vilket ger 90 högskolepoäng. Utbildningen leder fram till en barnmorskeexamen med förskrivningsrätt av preventivmedel och en magisterexamen i Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Hur mycket får lön Vårdbiträde?

För en Vårdbiträde är den genomsnittliga månadslönen 25 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 800 kr och inom den privata sektorn 25 300 kr.

Vad är en bra lön i Danmark?

Hur mycket en svensk kan tjäna på att arbeta i Danmark beror på flera faktorer. Högutbildade och högavlönade personer får normalt mer än 3.500 svenska kronor ytterligare i månaden (5.000 kronor om man är gift), medan vinsten för ogifta lågavlönade personer ligger på mellan 1.400 och 3.000 kronor i månaden.

Hur mycket högre är lönerna i Danmark?

Generellt är lönerna lite högre i Danmark än i Sverige. Idag har redan mer än 18 000 svenskar upptäckt fördelarna med att pendla till ett arbete i Danmark. Dessutom är det för en svensk möjligt att göra olika avdrag via sin danska deklaration.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska i Danmark?

Fakta om danska sjuksköterskors löner

Lönen består oftast av en grundlön enligt en lönetrappa plus diverse tillägg. En nyexaminerad sjuksköterska anställd i region får i nuläget en grundlön på 25 114 danska kronor, DKK (= 36 177 svenska kronor). Efter 8 år stiger lönen till 29 023 DKK och efter 10 år till 30 414 DKK.

Hur många manliga barnmorskor finns det?

Den nya examen gör honom till en av Sveriges drygt 30 yrkesverksamma manliga barnmorskor, jämfört med över 8000 kvinnliga. – På mina praktikplatser har många kollegor och patienter varit positiva till att jag är man.

Hur mycket får en barnläkare i lön?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilken typ av sjuksköterska tjänar mest?

Barnmorskor är den specialisering som ger högst lön följt av specialistsjuksköterskor och till sist röntgensjuksköterskor som tjänar ungefär lika mycket som legitimerade sjuksköterskor. Medellönen för barnmorskor ligger på 38 240 kr, på 37 420 kr för specialistsjuksköterskor och på 33 450 kr för röntgensjuksköterskor.

Barnmorska Lön 2022

Jag vill bli barnmorska

Vi följer med barnmorskan – Första barnmorskebesöket

Lämna en kommentar