Vad tjänar en bibliotekarie?

Medianlönen för nyexade bibliotekarier är 30 000 kronor per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 35 500 kronor och medianen ca 20 år efter examen 38 000 kronor.

Är det svårt att få jobb som bibliotekarie?

om det är lätt eller svårt att få jobb, så är det också svårt att säga pga å ena sidan så finns det uppgifter att vissa bibliotek läggs ner men å andra sidan, så blir det allt vanligare att skolbibiotelek öppnas pga de kraven som för inte så länge började ställas på att det ska finnas skolbiblioteken.

Vem passar som bibliotekarie?

Vem som passar som bibliotekarie

För att passa som bibliotekarie måste du först och främst vara social och tycka om att ge service och hjälp till människor. Det är en fördel om du tycker om eller inte har något emot att prata inför grupp , något som ibland är ett måste under arbetstid.

Kan man bli bibliotekarie utan utbildning?

Utbildning. Utbildning som krävs för att få jobb som biblioteksassistent är lägst gymnasiekompetens, men helst ska man ha någon form av eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning. Kunskaper i beteendevetenskap, kulturvetenskap, historia, data/it och i litteraturkunskap är mycket meriterande.

Vad ingår i Bibliotekarieutbildning?

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och du får kunskap inom flera områden som är viktiga för bibliotek och andra verksamheter inom informationsbranschen. Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt.

Hur mycket tjänar en biblioteksassistent?

En biblioteksassistent tjänar i snitt cirka 25 900 kronor. Men i vissa kommuner är medellönen flera tusen kronor högre, enligt ny statistik som Tidningen Vision sammanställt. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Varför utbilda sig till bibliotekarie?

Att studera folkbiblioteket som samhällsinstitution och som bärare av strukturer och historiska maktförhållanden, vidgade min horisont kring vilka teoretiska och praktiska kunskaper en bibliotekarie behöver.

Vad behöver en bibliotekarie kunna?

Bibliotekarie vid utbildningsbibliotek

Det pedagogiska sammanhanget kräver en pedagogisk kompetens i och med att det ofta ingår i arbetsuppgifterna att ha undervisning kring sökmetoder, källkritik, upphovsrätt m.m. I arbetet med forskare kan arbetet handla om att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

Vad gör en Bibliotekspedagog?

Arbeta utåtriktat i dialog med förskolor och skolor, utbildningsanordnare och andra samarbetspartners både internt och externt. Att utföra administrativa uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet. Att utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för tjänster och teknik som är tillgänglig via biblioteket.

Hur mycket tjänar en bibliotekschef?

65 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad kan man göra utan utbildning?

Här tipsar vi om lite jobb som inte kräver någon utbildning och i vissa fall jobb med bra lön.
  • Hemtjänst. Exempel på sysslor:
  • Städare.
  • Elektriker.
  • Brevbärare.
  • Lagerarbetare.
  • Andra yrken.

Vad är en biblioteksassistent?

Som arkiv- och biblioteksassistent bevarar du t. ex. böcker och handlingar och gör dem tillgängliga för såväl forskare som privatpersoner.

Vad krävs för att bli arkivarie?

Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta skolor kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka. Arkiv- och informationsvetenskap kan du läsa både som program och som enskild kurs.

Vad gör en skolbibliotekarie?

Skolbibliotekariens yrkesutövning sker inte bara i biblioteket. Hen leder och deltar ofta i pedgogiska aktiviteter i klassrummet. Undervisning i informationshantering och källkritik, textsamtal i grupp och deltagande i läsfrämjande projekt är bara några exempel på arbetsuppgifter.

Vad gör en Informationsspecialist?

Som bibliotekarie och informationsspecialist är arbetsmarknaden bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig och privat sektor. Du kan arbeta som kultur- och informationsförmedlare på tex. folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek.

Vad gör en bibliotekschef?

Arbetsuppgifter och ansvar utgörs av verksamhetsutveckling, ett helhetsansvar samt deltagande i ledningsgrupp och/eller styrelsegrupp.

Bibliotekarie Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

”Det finns ett jättestort glapp i folks kunskap kring vad en bibliotekarie gör”

Hur är det att jobba som bibliotekarie? – Biblioteken i Karlstad, Kulturreportrar.

Lämna en kommentar