Vad tjänar en civilekonom?

Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat. 6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr.

Vilka ekonomer tjänar bäst?

Det visar Civilekonomernas årliga löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Medellönen är nu uppe i hela 53 977 kr. Ekonomtitlar som ger bäst betalt är vd och kommunchef, CFO, affärsområdeschef och försäljningschef. Lägst betalt ger titeln ekonomiassistent, revisorsassistent och skattehandläggare.

Är civilekonom en bra utbildning?

En civilekonom har en bred utbildning, ett bra affärstänk och en utmärkt förmåga att analysera och lösa problem. Som en utbildad civilekonom har du stora möjligheter när det kommer till att välja yrke. Du kan välja att jobba i staten, kommuner, landsting och i den privata sektorn.

Hur många hoppar av civilekonom?

Termin fem och sex är bara sex av tio studenter kvar på civilekonomprogrammet. Fyra av tio har alltså hoppat av. Läs också: Civilekonomernas sammanställning över ekonom- och civilekonomutbildningar.

Vad gör man som civilekonom?

Många civilekonomer väljer att bli entreprenörer och driva egna företag. Civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt med utredningsarbete.

Varför tjänar ekonomer så mycket?

– Men ekonomer kan jobba med så mycket och lönerna varierar kraftigt, beroende på sektor, bransch, geografiskt område, efterfrågan och egen erfarenhet och kompetens, understryker hon. Medianen dras upp av att många som är vd, försäljningschefer, finans- och ekonomichefer, marknadschefer och inköpschefer är ekonomer.

Vad har en ekonomiassistent i lön?

Marknadslön för Ekonomiassistent

Marknadslönen för en ekonomiassistent ligger 2022 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Är det mycket matte i civilekonom programmet?

Matematik i civilekonomprogrammet är, i förhållande till t. ex. program på naturvetenskapliga och tekniska fakulteten, inte så svår. Det handlar mycket om plus, minus, multiplikation och procenträkning.

Vad behöver man för betyg för att bli civilekonom?

Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. När du vet vilken utbildning du vill gå och på vilken skola kan du kolla upp antagningspoängen dit.

Vad krävs det för att bli en civilekonom?

Civilekonomexamen från civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program på 240 högskolepoäng som ger en civilekonomexamen. Den infördes första juli 2007 och ger, till skillnad från andra ekonomprogram, en yrkesexamen på avancerad nivå istället för en generell examen i ekonomi.

Hur många hoppar av läkarutbildningen?

Av rapporten framgår att läkarutbildningen har lägst andel tidiga avhopp av de utbildningar som ingår i analysen, nämligen 8 procent. När det gäller kvarvaro uppvisar läkarutbildningen en kvarvarofrekvens på 84 procent för termin 6, vilket är det högsta resultatet av de utbildningar som jämförts.

Vilken är den svåraste utbildningen?

Bland alla utbildningar som går att läsa på de svenska universiteten och högskolorna så toppar civilingenjörsprogrammen och läkarlinjen. Dessa utbildningar tillhör dem som kräver mest plugg och är svårast att ta sig in på.

Är civilekonom en master?

Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen.

Är det roligt att jobba som ekonom?

Jobbet är fortfarande, 15 år senare, otroligt roligt. Som ekonom får du en unik möjlighet att lära känna olika branscher. Du kommer kunna jobba i stora internationella koncerner eller i mindre bolag, kommunala eller privata. Du kommer kunna jobba i start-ups eller i familjeföretag.

Vad är det för skillnad på ekonomi och civilekonom?

– Den främsta skillnaden är utbildningens längd. För en civilekonomexamen läser du 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier.

Kan en ekonom bli civilekonom?

Däremot är praxis på arbetsmarknaden att den som uppfyller Civilekonomernas medlemsvillkor kan kalla sig civilekonom. För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs en utbildning i ekonomi lägst motsvarande en kandidatexamen på 180 högskolepoäng.

Civilekonom ett yrke med många valmöjligheter

Civilekonomstudenten: ”Ekonomi är så mycket mer än bara siffror”.

Live: Ställ dina frågor till civilekonom- och ekonomistudenter

Lämna en kommentar