Vad tjänar en ekonomiassistent?

Marknadslönen för en ekonomiassistent ligger 2022 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Är det svårt att jobba som ekonomiassistent?

Som ekonom och ekonomiassistent är siffror och kalkyler en mycket stor del av vardagen. Har du generellt svårt för siffror så kan jobbet bli väldigt besvärligt. Men det betyder inte att du måste vara en levande miniräknare för att lyckas! Du behöver så klart behärska de fyra räknesätten och matematik på gymnasienivå.

Vad blir man efter ekonomiassistent?

Förslag på vidareutbildning för dig som ekonomiassistent

Det kan även vara fördelaktigt att bredda din kompetens inom redovisning. För ekonomiassistenter som vill ta ett större ansvar på arbetsplatsen kan utbildningar inom projektledning eller ledarskap vara lämpliga.

Vad krävs för att jobba som ekonomiassistent?

Tidigare var det mycket vanligt att ekonomiassistenter endast hade gymnasial utbildning, ofta med ekonomisk inriktning, men idag är ekonomiassistent ett ganska vanligt första jobb för dig med eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning, inom ekonomi.

Hur mycket får en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Vad gör en Ekonomihandläggare?

I rollen som ekonomihandläggare ingår vanligtvis löpande redovisning, kundfakturering, anläggningsredovisning, tid- och projektredovisning samt avstämningar av olika slag för kunder och kundmyndigheter.

Vad innebär det att vara ekonomiassistent?

Som ekonomiassistent sköter du enklare bokföring, frågor kring beskattning, hantering av fakturor och en hel del administrativa uppgifter. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på var du jobbar och du kan vara allt från ekonomichefens främsta stöd i arbetsprocessen till att ha hand om dina egna projekt.

Vad är skillnaden mellan ekonomiassistent och redovisningsassistent?

Redovisningsassistenter har arbetsuppgifter som liknar de arbetsuppgifter som ekonomiassistenter har. Redovisningsassistenterna använder sig av olika bokförings- och faktureringsprogram när de arbetar med företagets eller organisationers bokföring.

Vad kan man jobba med som administratör?

Det finns många olika arbetsuppgifter inom administration och som administratör, till exempel som kanslist, schemaläggare, registratorer vid myndigheter och andra offentliga verksamheter. Administratörer kan också arbeta som receptionister och/eller hantera viss bokföring, fakturering och följesedlar.

Vad krävs för att bli löneadministratör?

Grundutbildning i löneadministration där du självständigt ska kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag eller jobba som löneassistent på ett…
  • Yrkesutbildning.
  • Lidingö
  • 38 timmar.
  • 2022-09-02.
  • Klassrum.
  • 8 900 SEK.

Hur mycket tjänar en redovisningsassistent?

Lön redovisningskonsult 2021 (medianlön):

Redovisningsassistent, utan eget kundansvar: 27 000 kr. Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 30 000 kr. Redovisningskonsult med mer än 3 års vana: 34 000 kr. Auktoriserad Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 35 500 kr.

Hur ser arbetsmarknaden ut för ekonomer?

Sammantaget är bedömningen på fem års sikt att arbetsmarknaden för nyexaminerade ekonomer är i fortsatt balans. Det råder liten konkurrens bland de ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision på fem års sikt. Arbetsmarknaden för erfarna ekonomer bedöms om fem år präglas av liten konkurrens om jobben.

Vad tjänar man som Chefsassistent?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en chefsassistent inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Dela.
Lön Andel
28-29.999 kr 17,39 %
30-32.999 kr 17,39 %
33-35.999 kr 21,74 %
36-38.999 kr 4,35 %

16 rader till

Vad gör en Webbadministratör?

Som Webbadministratör kan du få bistå personalen i IT-frågor genom att ta emot och registrera ärenden, göra felsökningar och beställningar. Du kan också få syssla med till exempel webbtekniska projekt, dokumenthantering och arkivering.

Ekonomi och redovisningsassistent, JB Kompetens

Vad tjänar en fastighetstekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

VARFÖR JAG SLUTADE PÅ MITT VÄLBETALDA JOBB..

Lämna en kommentar