Vad tjänar en elektriker?

Två lönerevisioner
Ersättningar 2020 2022
3:e året i yrket och därefter 26 399 kr 26 980 kr
Servicemontör 28 092 kr 28 710 kr
Tekniker 28 727 kr 29 359 kr
Lärling 1-720 timmar 14 947 kr 15 276 kr

33 rader till

15 feb. 2021

Hur mycket tjänar elektriker 2021?

35 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilka elektriker tjänar mest?

Statistiken, som kommer från SCB, visar att yrkesförberedande program inom bygg, energi och el samt teknikprogrammet ger klart högst snittinkomst. Suget efter elektriker är stort – snabbspåret till jobbet ger resultat.

Vad tjänar en elektriker 2022?

Två lönerevisioner
Ersättningar 2020 2022
3:e året i yrket och därefter 26 399 kr 26 980 kr
Servicemontör 28 092 kr 28 710 kr
Tekniker 28 727 kr 29 359 kr
Lärling 1-720 timmar 14 947 kr 15 276 kr

33 rader till

15 feb. 2021

Hur mycket tjänar en lärling elektriker?

Lärlingstiden delas i två delar. För den andra perioden, 721 timmar – tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1 600 timmar), är lägsta lönen enligt Installationsavtalet 17 310 kr / månad (från 2020-12-01). När du är klar med din utbildning och dina lärlingstimmar är det dags för certifiering.

Hur mycket tjänar en elektriker efter gymnasiet?

En lärling ska ha som lägst lön de första 720 timmarna 14 554 kr/månad och sedan 16 855 kr/månad till lärlingstidens slut, normalt 1600 timmar. Där efter ökar lägsta lönen efter hur många år i yrket du har, från 18 236 kr/månad till 25 705 kr/månad när du går in i 3:e året i yrket (från 2019-05-01).

Hur mycket tjänar en elektriker i timmen?

Arbetskostnad för elarbete

Ett sådant arbete tar ett antal arbetsdagar för en elektriker, som i snitt debiterar någonstans kring 500-600 kr/timme.

Vad tjänar en nyexaminerad elektriker?

Här är 2020 års lägstalöner för färdigutbildade elektriker: För personer i första året i yrket höjs lägstalönen med 492 kronor till 18 728 kronor. För andra året i yrket är höjningen 612 kronor till 23 296 kronor. För tredje året i yrket är höjningen 694 kronor till 26 399 kronor.

Vad tjänar en första års montör elektriker?

1:a året i yrket: 18 728 kr. 2:a året i yrket: 23 296 kr. 3:e året i yrket och därefter: 26 399 kr.

Vad tjänar man som första års montör?

När lärlingen är klar med sina utbildning och sina lärlingstimmar är det dags för certifiering. Den dag blir då det samma som 1:a års montörsdag. Det är detta datum som kommer att stå på certifikatet. Nu ska lärlingen även ha lön som 1:a års montör, 18 728 kr / månad ( från 2020-12-01).

Hur mycket får man i lön som lärling?

Dela
Lön Andel
16-17.999 kr 20 %
18-19.999 kr 33,33 %
20-21.999 kr 20 %
22-23.999 kr 6,67 %

16 rader till

Hur lång tid tar det att bli Fullbetald elektriker?

Det skulle falla på sin orimlighet att man efter sin lärlingstid blir borta 3 år och sedan är fullbetald. Hela detta upplägg bygger på att man utvecklas som montör och blir mer och mer erfaren i sitt yrke. Principen är att man skall fullgöra sina timmar under varje år för att ”kliva” vidare i stegen.

Hur många år är man lärling elektriker?

Efter avslutad gymnasieexamen eller vuxenutbildning ska du fullfölja din utbildning med en lärlingsanställning. Lärlingstiden uppgår i normalfall till 1600 timmar – det vill säga cirka ett år.

Vem betalar lön till lärling?

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola, skolans styrelse om det är en fristående skola, som ansöker om bidraget. Bidraget går sedan till arbetsgivaren.

Jobba som installationselektriker

El- och Energiprogrammet

Inte ett jobb för alla men kanske för dig – El

Lämna en kommentar