Vad tjänar en elevassistent?

För en Elevassistent är den genomsnittliga månadslönen 25 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 500 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas.

Vad tjänar elevassistent 2021?

25 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att jobba som elevassistent?

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t. ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Vilka arbetstider har en elevassistent?

Det ena elevassistenten jobbar heltid eller 38 timmar 15 minuter (inget sommaruppehåll), och det andra 30 timmar (har sommaruppehåll). Av den heltidsanställda elevassistentens arbete är 33 timmar 15 minuter arbete i skolan, och 5 timmar är arbete som områdesansvarig.

Vad gör en elevassistent på särskola?

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Vad har ett vårdbiträde i lön?

För en Vårdbiträde är den genomsnittliga månadslönen 25 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 800 kr och inom den privata sektorn 25 300 kr.

Vad gör en Resurspedagog?

Vad innebär det att vara resurspedagog? – Vi resurspedagoger är de som jobbar närmast eleverna under deras skoldagar och på fritids, med allt från att hjälpa till under lektionerna till att vara med i aktiviteter på rasterna.

Hur många år pluggar man till elevassistent?

Elevassistent är en yrkesutbildning på 1300 poäng. I utbildningen får du kunskaper för att vara ett extra stöd till elever i skolan. Du lär dig hjälpa eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap.

Hur lång är utbildning till elevassistent?

Barnskötarutbildning på plats i Stockholm eller på distans

I flera av kurserna till barnskötare eller elevassistent ingår arbetsplatsförlagt lärande (praktik) eller fältstudier på totalt omkring 12 veckor.

Vilka uppgifter har elevassistent?

Som elevassistent stöttar du barnen i grundskolan så att de kan följa med i undervisningen, till exempel genom att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter med att följa med i undervisningen.

Vad är Elevassistentens ansvar och skyldighet?

Elevassistenter arbetar inom förskolor och skolor som stöd för barn och elever med särskilda behov. Arbetet innebär bland annat att bevaka individens intressen och integrera individen i gruppen, möjliggöra för individen att lösa egna situationer.

Hur mycket tjänar en elevassistent i timmen?

För en Elevassistent är den genomsnittliga månadslönen 25 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 500 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 500 kr (2%) från 2019 till 2020.

Hur mycket tjänar en resurs i skolan?

25 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är skillnaden mellan barnskötare och elevassistent?

Barnskötaren ansvarar också för kontakt med föräldrar samt hjälper förskoleläraren med den pedagogiska planeringen. Elevassistenten arbetar inom skolan. Oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Elevassistenten kan även arbeta på särskolor eller specialskolor.

Vilken A kassa tillhör elevassistent?

Isåfall kan du gå med i Alfakassan. Det är en branschoberoende a-kassa. Avgiften är dock i regel något högre än i övriga a-kassor.

Vad är en resurs lärare?

Hjälper, stödjer och stimulerar elever i grund- och gymnasieskola med behov av särskilt stöd i skolarbetet, enskilt och i gruppsammanhang. Bistår lärare i undervisningen.

Vi är här nu! | Tema: Skola med elevassistenten Tove

Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Gift Blessing om att vara elevassistent

Lämna en kommentar