Vad tjänar en fritidspedagog?

För en Fritidspedagog är den genomsnittliga månadslönen 30 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 900 kr och inom den privata sektorn 29 500 kr.

Hur mycket tjänar en fritidspedagog 2021?

30 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad har en fritidsledare i lön?

Tidningen Vision har kartlagt medellönen 2021 för fritidsledare i landets kommuner. Lönen skiljer sig en hel del beroende på var man är anställd. Snittlönen i riket ligger på 28 314 kronor.

Vad krävs för att jobba på fritids?

En bra grundutbildning finns på gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet. För att bli fritidspedagog läser du grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem inom universitet och högskolor. Din yrkestitel blir fritidslärare med inriktning olika estetiska ämnen som exempelvis bild, musik, hemkunskap eller idrott.

Kan man jobba som fritidspedagog utan utbildning?

Det finns ingen särskild legitimation för fritidspedagoger. För att du som är fritidspedagog ska få en lärarlegitimation ska du ha en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning eller arbete i fritidshemmet.

Hur mycket tjänar en gymnastiklärare?

36 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar man på fritids?

Foto: Colourbox. Lönestatistik Lärare i fritidshem i Stockholm tjänar i snitt 34 688 kronor i månaden medan kollegorna i Värmland bara har 30 491 kronor i månaden. Var du bor avgör hur hög din lön är. Att byta kommun kan lyfta din lön med drygt 4 000 kronor.

Hur mycket tjänar en fritidsgård?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör man som fritidsledare?

Fritidsledare arbetar på fritidsgårdar, skolor, fritidshem, inom öppen fritidsverksamhet samt inom föreningar och församlingar. Arbetet innebär bland annat pedagogisk omsorg, handledning och att möjliggöra för elev att lösa egna situationer samt praktiska och mentala förberedelser.

Hur mycket får man i lön som barnskötare?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 24 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 24 800 kr och inom den privata sektorn 24 400 kr.

Hur gammal måste man vara för att jobba på fritids?

Sommarjobb efter ålder

För att få lov att arbeta utanför hemmet måste du ha fyllt 13 år. Är man under 16 år ska man ha vårdnadshavares godkännande för att få arbeta. Ungdomar mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och ofarligt jobb. Det får inte innebära tunga lyft och det får inte förekomma våld eller konflikter.

Vilka tider jobbar man på fritids?

Fritidshem ska erbjudas under den del av dagen som eleverna inte går i skolan och under lov. Men huvudmannen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Kan man jobba på fritids som barnskötare?

Det har inte Kommunal något emot. Men det betyder inte att alla som ska arbeta på fritidshemmen ska ha lärarlegitimation. Ett starkt arbetslag innehåller också fritidsledare, barnskötare och elevassistenter och deras särskilda kompetenser.

Hur mycket tjänar en outbildad fritidspedagog?

För en Fritidspedagog är den genomsnittliga månadslönen 30 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 900 kr och inom den privata sektorn 29 500 kr.

Får fritidspedagoger undervisa i skolan?

En förändring i 2 kap. 19 § punkt 2 får till följd att de fritidspedagoger som omfattades av det tidigare undantaget i skollagen nu kan legitimeras som lärare och ges behörighet för undervisning i fritidshem.

Vad är skillnaden mellan en fritidsledare och en fritidspedagog?

Vad är det för skillnadfritidspedagog och fritidsledare? Fritidsledare är (kanske mycket av en tradition) benämning på en folkhögskoleutbildning på eftergymnasial nivå som man läser på 2,5 år (fem terminer) och som finns på flera folkhögskolor med olika inriktningar. Den utbildningen leder till yrket Fritidsledare.

Fritidspedagog Yrkesfilm

Julia praktiserar som fritidspedagog

JOBBPATRULLEN TESTAR: Fritidspedagog på Bergdalskolan!

Lämna en kommentar