Vad tjänar en kurator?

För en Kurator är den genomsnittliga månadslönen 35 600 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 35 500 kr och inom den privata sektorn 36 300 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 700 kr (2,01%) från 2019 till 2020.

Hur mycket tjänar man om man är kurator?

En medellön för en kurator brukar ligga på 34900 kr, men lönen varierar såklart beroende på ålder och erfarenhet.

Hur mycket tjänar en kurator på BUP?

Region Kalmar är fortfarande den region som betalar högst lön till kuratorer. Där är snittlönen 35 760 kronor.

Vilka socionomer tjänar mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad ska man läsa för att bli kurator?

För att vara behörig till programmet krävs en socionomexamen eller motsvarande, samt Engelska 6/B och Svenska 3/B. Urvalet baseras på arbetslivserfarenhet bestående av antal yrkesverksamma år med professionell människovårdande inriktning efter socionomexamen.

Hur är det att jobba som kurator?

Kuratorer möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker de fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Hur mycket tjänar en psykoterapeut?

Genomsnittslönen för en psykoterapeut är 43400 kronor i månaden. Ta del av löneutvecklingen under de senaste åren i lönetabellen nedan för att se vad psykoterapeuter tjänat i snitt genom åren.

Vad krävs för att bli skolkurator?

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år på heltid.

Hur mycket tjänar man som rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad tjänar en socionom netto?

En socionom som arbetar som socialsekreterare inom offentlig sektor tjänar i genomsnitt 36 100 kronor i månadslön, före skatt. Kvinnor har en högre genomsnittlig lön och tjänar 36 200 kr medan män har en genomsnittslön på 35 700 kr (2020).

Vad tjänar en socionom 2021?

Den lägsta lönen, som socionom, ligger på 29 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 900 kr.

Hur mycket tjänar en boendestödjare?

För en Boendestödjare är den genomsnittliga månadslönen 29 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 29 200 kr och inom den privata sektorn 28 700 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,11%) från 2019 till 2020.

Är det värt att plugga till socionom?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

Är det svårt att komma in på socionomutbildningen?

Utifrån antagningsstatistiken till Socionomprogrammet på Stockholms universitet kan man utläsa att det som lägst har krävts att man har ett meritvärde på 17.25 för att komma in, vilket gällde gruppen BI (Gymnasiebetyg utan komplettering). Utifrån det skulle jag säga att du absolut borde söka om du är intresserad.

Vill inte jobba som socionom längre?

Många jobb kräver högskoleutbildning men specificerar inte vilken så då är det fritt fram att söka dessa. Skulle du hitta hittta något jobb som du tror att du har kompetens för så kan du söka det också, trots att de inte uttryckligen frågar efter en socionom. Lycka till! Hitta en utbildning!

Tavestapodden avsnitt 10, ”Vad gör en kurator”?

Kurator

Här är yrkena som ger störst chans till jobb: ”En akademisk utbildning är en b… – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar