Vad tjänar en lokförare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 35 100 kronor 36 500 kronor
2018 35 900 kronor 37 400 kronor
2019 37 100 kronor 38 500 kronor
2020 38 300 kronor 39 900 kronor

3 rader till

Hur mycket jobbar en lokförare?

Våra godståg rullar dygnet runt vilket innebär att du som lokförare arbetar skift med olika arbetstider fördelat under veckan. Utöver den traditionella arbetstidsmodellen med fasta fridagar har vi också en modell med koncentrerad arbetstidsförläggning.

Vad tjänar en lokförare med OB?

Lön: Ingångslön cirka 28 000. Slutlön nås efter två år. Medellön enligt SCB 34 000 kronor per månad. Plus ob och traktamente.

Hur mycket tjänar man som lokförare efter skatt?

En Lokförare i Sverige tjänar i snitt 39 700 kr i månadslön. Lönen för en Lokförare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad tjänar en nyutbildad lokförare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 35 100 kronor 36 500 kronor
2018 35 900 kronor 37 400 kronor
2019 37 100 kronor 38 500 kronor
2020 38 300 kronor 39 900 kronor

3 rader till

Hur många timmar jobbar en lokförare?

Tågbolag i Sverige. Stora arbetsgivare i Sverige är bland andra SJ, Transdev, Green Cargo, Vy Tåg, Arriva och MTR Pendeltågen. En färdig lokförare kan få uppemot 40 000 kronor i månaden i grundlön efter ett par år i branschen. Normalt är arbetstiden 36-40 timmar i veckan i skifttjänstgöring.

Hur arbetar lokförare?

Lokförare kör olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

Hur länge får en lokförare köra?

Ramtiden för hur länge du får jobba är max 14 tim = arbetsperiod. Under arbetsperioden får max 10 tim egentlig arbetstid tas ut.

Vad tjänar man på Green Cargo?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 28 900 kronor 30 200 kronor
2017 30 200 kronor 30 800 kronor
2018 31 300 kronor 31 800 kronor
2019 31 600 kronor 32 500 kronor

3 rader till

Hur svårt är det att bli lokförare?

Urvalet genomförs i flera steg. Det finns inget som du kan öva på inför testerna. Har du tillräckligt mycket av de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokförarjobbet har du inga större svårigheter att klara kraven. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva.

Vad är lönen för en lärare?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i hela Sverige är 37 764 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Vad är lönen för en busschaufför?

Vad får jag i lön som bussförare? Ingångslönen som bussförare är 25 771 kronor i månadslön om du arbetar 100%. Om du är timanställd är lönen 148:11 kronor per timme. Från och med 1 maj 2021 är ingångslönen som bussförare 26 271 kronor i månadslön om du arbetar 100%.

Vad är lönen för en sjuksköterska?

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 38 700 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

Hur många lokförare?

Jag googlade på ”antal lokförare” och fick fram en uppgift att det i Sverige idag finns cirka 3000 lokförare.

Vad är lönen för en lastbilschaufför?

Enligt SCB:s lönestatistik från 2019 är den genomsnittliga lönen för yrkesgruppen “Lastbilsförare m. fl.” 29 300 kronor i månaden före skatt. Kvinnor tjänar i genomsnitt 28 400 kr i månaden medan män tjänar 29 400 kr i genomsnitt.

Hur många lokförare finns det i Sverige?

Det finns 3 500 lokförare i Sverige

Det finns cirka 3 500 lokförare i Sverige. Med den neddragning som Myndigheten för Yrkeshögskolan nu genomfört till 300 utbildningsplatser per år anser alla som Järnvägar.nu talat med att arbetsmarknaden bör komma i balans.

Hur mycket tjänar en lokförare?

Lokförare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Hur fungerar intagningen till lokförarutbildningen??

Lämna en kommentar