Vad tjänar en lönekonsult?

En lönekonsult har en ingångslön på cirka 28 000* kronor i månaden. Om du har arbetat ett tag och har någon form av kundansvar kan dock en lönekonsult få uppemot 60 000* kronor i lön per månad. Ett snitt för en lönekonsult med ett par års erfarenhet brukar ligga på cirka 40 000* kronor.

Hur mycket tjänar man som Lönekonsult?

Marknadslön för Löneadministratör

Marknadslönen 2022 för löneadministratörer ligger mellan 32 000 och 40 000 kronor per månad.

Vad är skillnaden mellan Lönespecialist och Lönekonsult?

Vad är skillnaden mellan lönekonsult och löneadministratör? Eftersom att de olika yrkestitlarna inte är legitimationsyrken så finns ingen specifik utbildning som ger en viss titel, utan det är ofta upp till arbetsgivaren att bestämma vilken titel du får. Som lönekonsult har du specialistkompetens inom lönearbete.

Vad kan man jobba med som Lönekonsult?

Som lönekonsult är du en viktig del i lönearbete på ett företag eller inom en organisation. Dina arbetsuppgifter består oftast i att bland annat ge råd och stöd till företagets-/organisationens medarbetare, chefer och personalredogörare samt informera och i vissa fall även utbilda.

Hur mycket pengar i lön har Löneassistent?

33 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad har en Lönespecialist i lön?

Lön som lönespecialist

Ingångslön som nyutexaminerad löneadministratör är ca 27 000 kr/månad. Utan utbildning ligger lönen på 24 000 kr/mån. Men som lönespecialist och med gedigen erfarenhet kan du ha en lön som ligger upp mot 35 000 kr/månad.

Hur är det att jobba som löneadministratör?

Som löneadministratör ansvarar du för att samtliga löner blir korrekta och att de betalas ut i tid. En löneadministratör har även arbetsuppgifter som inkluderar viss bokföring i olika datorprogram. Du kan dessutom få ta hand om arkivering, bevakning av leveranser och orderplock.

Varför bli Lönespecialist?

Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Lönespecialist – ett framtidsyrke!

Vad gör ett Lönekontor?

Löner arbetar med personal- och lönefrågor: löneutbetalningar, övrig löneadministration som arbetsgivarintyg, intyg om arbete, sjukanmälningar, inkomstuppgifter till försäkringskassan etc.

Hur man kan bli Lönespecialist?

Sedan år 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult. Auktoriseringen som utförs av branschföreningen SRF-konsulterna, ger en yrkesidentitet som professionell lönekonsult. Med en yrkeshögskoleexamen till lönespecialist och 4-års yrkeserfarenhet kan man ansöka om auktorisation.

Hur är det att jobba som Lönespecialist?

Lönespecialist är ett omväxlande yrke med ständig utveckling och nya utmaningar. Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som Lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön.

Vad tjänar man som inköpare?

Marknadslön för Inköpare

Marknadslönen 2022 för inköpare ligger mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad. Analyserar och bedömer marknads- och leverantörsförhållanden. Söker nya respektive upprätthåller kontakter med leverantörer.

Hur mycket tjänar en Lönehandläggare?

33 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad har en ekonomiassistent i lön?

Marknadslön för Ekonomiassistent

Marknadslönen för en ekonomiassistent ligger 2022 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Hur mycket får en tandsköterska i lön?

Marknadslönen för tandsköterska ligger 2022 mellan 28 000 och 34 000 kronor per månad. Assisterar tandläkare, sterilarbete, röntgen, profylaktiska arbetsuppgifter, tandstensborttagning. Administration ingår i arbetet, såsom journalhantering, tidbokning och kallelser.

Hur mycket tjänar en bygglovshandläggare?

38 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar man som konsult

Lönekonsulten Daniel – Jobba i Växjö kommun

Vad tjänar en managementkonsult?

Lämna en kommentar