Vad tjänar en professor?

Här sticker då rektorerna för enskilt drivna högskolor ut, med högre lön per student än andra högskolor av samma storlek.

Samband med antal studenter.
10
Högskola KTH
Rektor Sigbritt Karlsson
Lön kr/mån 122 000
Antal stud 14263

33 kolumner till

14 sep. 2020

Hur mycket tjänar en professor på KTH?

Här sticker då rektorerna för enskilt drivna högskolor ut, med högre lön per student än andra högskolor av samma storlek.

Samband med antal studenter.
10
Högskola KTH
Rektor Sigbritt Karlsson
Lön kr/mån 122 000
Antal stud 14263

33 kolumner till

14 sep. 2020

Vad är högst docent eller professor?

Akademiska titlar i Sverige

Det är till exempel möjligt att vara arbetslös professor. Docent – endast titel. Person som har avlagt docentexamen, motsvarande två doktorsavhandlingar, och kan vara antagen som oavlönad docent. Lektor – vanligen tjänsteform, titel i vissa ämnen.

Hur mycket tjänar en psykolog professor?

Många legitimerade psykologer börjar sina lönekarriärer på 35 500 kr och kollegor med lång anställningstid och år med legitimation avslutar sina karriärer på lönenivåer kring 46 900 kronor.

Hur mycket tjänar en professor i medicin?

På plats 100 hittar vi en professor i medicinsk cellbiologi som tjänar 78 000 kronor i månaden, alltså 50 800 kronor under förstaplatsen.

Vad krävs för att bli professor?

För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå. Grundläggande utbildning finns på bl a Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Vad är skillnaden mellan docent och professor?

Docent är där den lägsta grad som har rätt att undervisa vid universitet, nedanför extraordinarie professor och ordinarie professor.

Måste man vara docent för att bli professor?

Han beskriver docenttiteln som ett viktigt steg i karriären på vägen till en professur. – Man måste bland annat vara docent för att få vara huvudhandledare för doktorander och för att kunna sitta i en betygsnämnd.

När får man kalla sig professor?

Professor är i Sverige den högsta lärartjänsten inom universitetet och högskolor. I den rangrulla som existerade fram till 1909 hade professorer kaptens rang, vilket var lägre än i omgivande länder. Enligt hovets placeringslista (2011) placeras professorer i gruppen efter överstar.

Vad är akademiska studier?

Utbildning. En akademiker är i Sverige en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, vilket man kan göra på en högskola eller på ett universitet. Akademisk nivå uppnås efter med godkända resultat genomfört utbildningsprogram med minst 180 hp, vilket motsvarar 3-års heltidsstudier.

Vilka psykologer tjänar mest?

Psykologerna i Dalarna är vinnare i 2018 års löneliga. De har landets högsta medellöner och tjänar över 43 000 kronor i månaden. Landets lägsta medellön på 39 710 kronor har psykologerna i Skåne. Den nya statistiken för psykologernas löner visar en positiv utveckling.

Vilken typ av psykolog tjänar mest?

Vilken inkomst har en psykolog i olika sektorer?
Sektor Medellön
Kommunalanställd 44 700 kronor
Landstingsanställning 40 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 43 500 kronor

1 rad till

Har psykologer bra lön?

Vad har psykologer i lön? Ingångslönen för nylegitimerade psykologer år 2019 ligger mellan 36 000 och 39 000 kr. Medellönen för legitimerade är 42 400 kr. Legitimerade psykologer med lång erfarenhet ligger i snitt mellan 47 300 och 51 500 kr i månadslön.

Hur mycket tjänar en prefekt?

14 rektorer vid universitet och högskolor har en månadslön på över 100 000 kronor i månaden. Högst lön har Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, med 180 000 kronor per månad. Lägst lön på listan har Cecilia Rydinger Alin vid Kungliga Musikhögskolan med 76 600 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar man som professor på universitet?

69 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en professor på Karolinska Institutet?

Göran Elinder, professor vid Karolinska institutet, som varit inblandad i rekryteringen av Björn Bergh, bekräftar dock att lönen var ovanligt hög – till och med högre än rektorn Harriet Wallberg-Henrikssons lön på 95 800 kronor i månaden.

Joakim Ruist i Aktuellt

Varför äger kvinnor hälften av vad män äger i Sverige?

Vill du bli kriminolog? │Krimprofessorn svarar

Lämna en kommentar