Vad tjänar en projektledare?

Marknadslönen 2022 ligger mellan 36 000 och 60 000 kronor per månad. Läs mer hur du kan påverka din lön. Att vara projektledare handlar i huvudsak om att planera, styra, kalkylera och genomföra projekt till fastställd tid, kostnad och kvalitet.

Vad krävs för att jobba som projektledare?

För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Vad tjänar en projektledare på Trafikverket?

66 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en projektchef?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
45.020 kr 31.800 kr 37,4 år

Hur mycket tjänar en projektadministratör?

Dela
Lön Andel
24-25.999 kr 3,13 %
26-27.999 kr 9,38 %
28-29.999 kr 15,63 %
30-32.999 kr 15,63 %

16 rader till

Vad är en Projektmetod?

En projektmetodik kan definieras som ”ett system med metoder, tekniker, förfaranden och regler som används av dem som arbetar inom en disciplin”. Gemensamt för de mest använda projektmetoderna är att de är baserade på många års erfarenheter och tester.

Är det lätt att få jobb som projektledare?

Lätt att få jobb!

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Vad tjänar man på WSP?

Marknadslönen 2022 ligger mellan 36 000 och 60 000 kronor per månad.

Vad tjänar en chef på Trafikverket?

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har en månadslön på 174 600 kronor. Hon är därmed den myndighetschef som tjänar mest av dem som lönesätts av regeringen.

Vad tjänar en projektledare reklambyrå?

En Projektledare inom reklam i Sverige tjänar i snitt 47 400 kr i månadslön. Lönen för en Projektledare inom reklam kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad gör en projektchef Bygg?

Som projektchef har du helhetsansvar för projektet från start till överlämnande. Du styr projektet så att uppsatta mål nås och kundens förväntningar möts.

Hur mycket tjänar en arbetschef?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 64 500 kronor 65 300 kronor
2017 66 400 kronor 57 400 kronor
2018 65 800 kronor 59 700 kronor
2019 71 400 kronor 74 900 kronor

3 rader till

Vad tjänar en platschef på Peab?

Marknadslönen för platschef (filialchef, kontorschef) ligger 2022 mellan 38 000 och 48 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 44 000 kronor och uppåt.

Vad tjänar en administratör på kommunen?

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som administratör, ligger på 26 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 26 900 kr.

Vad har en Skoladministratör i lön?

I Nacka har både skoladministratörer och personaladministratörer en av landets högsta snittlöner – cirka 36 000 kronor i månaden. Snitten för riket ligger på nära 30 000 kronor. Men i Sala tjänar en personaladministratör bara cirka 26 300 kronor.

Vad tjänar en samordnare inom kommunen?

Medianlönen för en samordnare är 35 869 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad tjänar en projektledare?

Vad gör en projektledare?

Projektledarskap – Skillnaden mellan chef och projektledare

Lämna en kommentar