Vad tjänar en receptionist?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
21.125 kr 21.500 kr 41,8 år

Vad krävs för att jobba som receptionist?

De flesta bemanningsföretag anordnar internutbildningar till receptionister och telefonister. Lämpliga utbildningar till receptionist kan också finnas inom Yrkeshögskolan. Dessa utbildningar är på eftergymnasial nivå. Även inom Kommunal vuxenutbildning kan det finnas lämpliga utbildningar.

Vad tjänar man som Konferensvärdinna?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
21.125 kr 21.500 kr 41,8 år

Vad tjänar en receptionist i Stockholm?

Vad tjänar en receptionist?
Område Privat sektorer
Riket 24,200 kr
Stockholm 24,700 kr
Östra Mellansverige 25,200 kr
Sydsverige 23,500 kr

2 rader till

Vad betyder receptionen?

Reception är en avdelning på ett hotell ett kontor eller i någon annan inrättning som tar emot gäster och kunder. Det inkluderar ofta också visning av lokaler/kort företagspresentation. Personen i en reception har ofta också ansvar för huvudentrén.

Är det svårt att jobba som receptionist?

Dock är det svårt att få jobb som receptionist. Detta pga väldigt många söker de få tjänster som annonseras. Utbildningar i ”administration” finns på alla nivåer – på gymnasiet, på eftergymnasial nivå t. ex kan man på högskola läsa kurser i Administrativ teknik.

Vad gör en konferens värd?

Konferensvärdens / värdinnas arbetsuppgifter kan innefatta olika typer av service kring konferenserna såsom till exempel påfyllning av material, kopiering, diskplock, viss städning, teknisk hjälp, servering av fika och lunch och detaljplanering kring genomförandet av konferenser.

Hur mycket tjänar man om man är flygvärdinna?

32 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en Möteskoordinator?

I jobbet som möteskoordinator kommer du dagligen att ha kontakt med kundens personal internt och deras medlemmar, både nationella och internationella. Du kommer att ombesörja all administration kring möten som hålls på kontoret i norra Stockholm samt annan tillhörande medlemsadministration.

Vad tjänar en receptionist på trafikskola?

Dessutom har löneutvecklingen varit låg, trots att yrket blivit mer avancerat. Medellönen för receptionister och telefonister i regionerna varierar från drygt 20 000 till knappt 26 000 kronor i månaden. Snittlönen i landet är 23 868 kronor, vilket är flera tusenlappar lägre än i andra yrken.

Hur mycket tjänar en säljare i butik?

Vad tjänar man som butikssäljare? En medellön för butikssäljare brukar ligga på 29650 kr.

Receptionist

Edvin Testar – Hotellreceptionist!

Mitt yrke: receptionist

Lämna en kommentar