Vad tjänar en socionomkonsult?

Din lön som socionomkonsult på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet.

Vad innebär det att vara Socionomkonsult?

Socionom eller socionomkonsult (som man blir om du jobbar via bemanning) är en titel/samlingsbegrepp för en person som tagit socionomexamen på en högskola med inriktning socialt arbete.

Hur mycket tjänar bemanningsföretag på en konsult?

Hur mycket tjänar bemanningsföretagen? En vanlig missuppfattning är att bemanningsföretagen tjänar stora pengar på sina konsulter. Faktum är att bara 5-6% av intäkterna går till vinst i de flesta företagen, vilket inte är högre än ett genomsnittligt svenskt företag.

Vad tjänar en socionom netto?

En socionom som arbetar som socialsekreterare inom offentlig sektor tjänar i genomsnitt 36 100 kronor i månadslön, före skatt. Kvinnor har en högre genomsnittlig lön och tjänar 36 200 kr medan män har en genomsnittslön på 35 700 kr (2020).

Vilka socionomer tjänar mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Hur blir man socionom konsult?

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Hur tjäna pengar som socionom?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för socionom, ospec.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 33 800 kronor 33 800 kronor
2018 34 900 kronor 35 000 kronor
2019 35 500 kronor 34 900 kronor
2020 36 200 kronor 35 700 kronor

3 rader till

Vad fakturerar bemanningsföretag?

Bemanningsbolagen fakturerar t. ex. för en specialistläkare i allmänmedicin i Stockholm 1184 kr/h medan samma kompetens i Region Jämtland Härjedalen ger 1810 kr/h om du väljer det bolaget som fakturerar mest (aktuella avtal 2019). Ju längre period du kan tänka dig att arbeta desto mer kan du förhandla.

Hur mycket lön som konsult?

50 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Har konsulter högre lön?

Arbetar du som konsult kan lönen delvis vara beroende av hur många uppdrag du har i jämförelse med en fast anställning med lön som du på förhand vet vad den är. Du har i förhållande till din arbetslivserfarenhet haft en god löneutveckling fram till idag och ligger i enligt statistiken redan över medellönen.

Hur mycket tjänar en socionom 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor
36 100 kr 34 200 kr 35 900 kr

Vad är ingångslönen för en socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad tjänar en socionom 2021?

Den lägsta lönen, som socionom, ligger på 29 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 900 kr.

Hur mycket tjänar en boendestödjare?

För en Boendestödjare är den genomsnittliga månadslönen 29 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 29 200 kr och inom den privata sektorn 28 700 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,11%) från 2019 till 2020.

Vill inte jobba som socionom längre?

Många jobb kräver högskoleutbildning men specificerar inte vilken så då är det fritt fram att söka dessa. Skulle du hitta hittta något jobb som du tror att du har kompetens för så kan du söka det också, trots att de inte uttryckligen frågar efter en socionom. Lycka till! Hitta en utbildning!

VAD GÖR EN SOCIONOM?

Intervju med en socionom

Vad tjänar man som konsult

Lämna en kommentar