Vad tjänar en sotare?

Utbildning: Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning som tar en termin. Lön: Ingångslön 23 700. I löneförhandlingar ligger Kommunal i snitt på 25 700 eller 26 100 i grundlön.

Hur mycket får en svetsare i lön?

Hur mycket tjänar en svetsare? Genomsnittslönen för en svetsare är 30400 kr.

Hur mycket tjänar en sophämtare?

28 800 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur är det att jobba som sotare?

Till arbetsuppgifterna hör att rensa skorstenar från sot, kontrollera eldstäder och rengöra ventilationsanläggningar. Skorstensfejare, som också ofta kallas för sotare förebygger brand och bidrar till att spara energi. En viktig arbetsuppgift är att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och i skorstenar.

Hur mycket får en rörmokare i lön?

Snittlönen för en VVS-montör i Väst är 272,45 kronor i timmen med prestationslön, vilket motsvarar närmare 43 600 kronor i månaden. Snittlönen för en VVS-montör i Örebro-Värmland är 210,26 kronor i timmen med prestationslön, motsvarande omkring 33 600 kronor i månaden.

Vad tjänar en svetsare 2021?

31 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilken typ av svetsare tjänar bäst?

Lönestatistik för tig-svetsare i olika regioner i Sverige

I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna. Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 38200 kronor.

Hur blir man sophämtare?

Utbildning som krävs

Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet. För miljöarbetare som ska arbeta med sophämtning ställs det ofta krav på körkort med C-behörighet.

Vilka är de bäst betalda jobben?

10 yrken med högst månadslön
  • Chefer inom bank, finans och försäkring 144 700 kr.
  • General-, landstings- och kommundirektörer 95 500 kr.
  • Mäklare inom finans 91 100 kr.
  • Ekonomi- och finanschefer 79 300 kr.
  • Specialistläkare 79 200 kr.
  • Fastighets- och förvaltningschefer 79 000 kr.
  • Traders och fondförvaltare 77 100 kr.

Vad tjänar en sopgubbe i Stockholm?

Lönestatistik för sopåkare i olika regioner i Sverige
Region Medellön 2020
Sverige 29500
Stockholm 30800
Östra Mellansverige 30400
Småland med öarna 28900

5 rader till

Får sotare på jobbet?

Varje år utbildas 56 sotare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sotarutbildning i Rosersberg utanför Stockholm. De allra flesta av dem får jobb och försörjning även om lönerna inte är höga.

Hur ofta måste man sota enligt lag?

Intervaller för sotning

Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år. Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år) Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Är sotare ibland?

Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift huvudsakligen består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar. Vid förbränning kommer sot att fastna på skorstenens insida. Vid dålig förbränning bildas snabbt tjocka lager av sot, och ibland även tjära, på skorstenens insida.

Vad tjänar en Fullbetald rörmokare?

För fullbetalda yrkesarbetare med fast lön höjs den utgående lönen med 3:85 kronor i timmen eller 670 kronor i månaden. Den lägsta lönen lyfts samtidigt till 166 kronor i timmen eller 28 884 kronor i månaden.

Vad tjänar en rörmokare 2021?

35 600 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket kostar en rörmokare i timmen?

Timpriset för rörmokare och VVS-installatörer ligger generellt något högre än för andra hantverkare. Vanligtvis får du betala någonstans kring 500-600 kr per timme.

Sotning

Vad tjänar en fastighetstekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Hur man sotar – en instruktionsfilm

Lämna en kommentar