Vad tjänar en tandläkare?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
49 500 kr 44 700 kr 51 300 kr

Hur mycket lön får en tandläkare 2021?

49 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilken tandläkare tjänar mest?

Region Kalmar ligger i topp. Där är medellönen för tandsköterskor 28 131 kronor i månaden. Det visar statistik som Tidningen Vision har samlat in från alla landets regioner. På ett år har rikssnittet för regionanställda tandsköterskor (som jobbar inom folktandvården) ökat med 1,4 procent.

Hur mycket tjänar tandläkare 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
49 500 kr 44 700 kr 51 300 kr

Vem tjänar mest tandläkare eller läkare?

Tjänar tandläkare eller läkare bäst i Sverige? Helt klart läkare, enligt denna studie. Läkarens livslön är 28 procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer än tandläkaren.

Är det värt att bli tandläkare?

Lönen för en erfaren allmäntandläkare varierar sedan mellan 40 000 och 70 000 kr/mån. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister) 56 000 och 85 000 kr/mån. För klinikchefer varierar lönerna mellan 50 000 och 90 000 kr/mån beroende på hur stor kliniken är. Alla siffror är från år 2020.

Hur mycket tjänar man som tågvärd?

31 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man en specialisttandläkare?

För att bli specialisttandläkare måste man först utbilda sig till vanlig Tandläkare. Efter det följer det en flerårig vidareutbildning till specialisttandläkare inom ett eller flera av tandvårdsområden som nämns ovan i denna yrkespresentation. Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå.

Hur mycket får en sopgubbe i lön?

28 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en specialistläkare?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Är det svårt att komma in på tandläkare?

Att komma in på tandläkarprogrammet kan kännas svårt, men höga betyg är inte allt om du vill bli tandläkare. Det finns en tredje urvalsgrupp som kan vara räddningen – alternativt urval. Hur alternativt urval ser ut kan variera mellan olika skolor.

Hur många timmar arbetar en tandläkare?

Måndag till torsdag 07.00–13.00 eller 13.00–19.00. Fredagar 07.00–13.00 eller 13–17.00. Var fjärde lördag 08.00–14.00.

Hur mycket tjänar en lärare på gymnasiet?

38 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en hyrläkare?

Om vi säger att bemanningsbolaget ger läkaren hela ersättningen motsvarar det en lön på 900 kr/h. Räknar vi på att heltid motsvarar 165 timmar per månad får en specialist i allmänmedicin en månadslön motsvarande 148 500 kr. Motsvarande beräkning för legitimerad läkare ger en lön på ca 121 700 kr.

Hur mycket får en hjärnkirurg i lön?

Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 75 100 kronor 80 300 kronor
2018 74 800 kronor 79 400 kronor
2019 77 000 kronor 80 300 kronor

4 rader till

Vilket program är lättast att komma in på?

Nedan har vi listat 10 utbildningar där en del skolor tagit in alla sökande och därför är program som är lätta att komma in på:
  • Lärare.
  • Dataingenjör.
  • Tekniskt basår.
  • Maskiningenjör.
  • Miljövetenskap.
  • Fysikerprogrammet.
  • Lantmästarprogrammet.
  • Teologprogrammet.

Vill du bli tandläkare? | Sveriges Tandläkarförbund

Läkarprogrammet vs Tandläkarprogrammet (med Armin Zamani)

Hur mycket tjänar jag som läkare? Hur blir du rik?

Lämna en kommentar