Vad tjänar en tandsköterska?

Marknadslönen för tandsköterska ligger 2022 mellan 28 000 och 34 000 kronor per månad. Assisterar tandläkare, sterilarbete, röntgen, profylaktiska arbetsuppgifter, tandstensborttagning. Administration ingår i arbetet, såsom journalhantering, tidbokning och kallelser.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad tandsköterska?

Ingångslön för en nyutbildad tandsköterska kan vara ca 24000 kr/månad och därefter bör löneutvecklingen vara ca 3 procent per år.

Vad tjänar en tandläkare på Folktandvården?

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 31 500 och 41 000 kr per månad 2020. Medianlönen för en allmäntandläkare 10 år efter examen ligger på ca 44 500 kr per månad. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör.

Vad gör man i receptionen som tandsköterska?

Utöver den direkta hjälpen jag ger patienter i receptionen har jag flera andra sysslor, bl a
  • Posthantering.
  • Leveransmottagning.
  • Scanna in och journalföra dokument.
  • S k ”listvård”, gå igenom olika listor för att fånga upp patienter som annars hamnar mellan stolarna.
  • Ekonomi; fakturakontroller m m.
8 mars 2021

Hur mycket tjänar en tandsköterska i Norge?

Den avtalsenliga ingångslönen är 27 775 norska kronor (cirka 28 300 svenska), men den stiger snabbt. Har man jobbat i tio år är lägstalönen drygt 33 000 norska kronor (drygt 33 600 svenska). Individuella tillägg är vanliga. En stor skillnad är att en norsk arbetsvecka är 37,5 timmar.

Vad tjänar en tandsköterska 2022?

Marknadslönen för tandsköterska ligger 2022 mellan 28 000 och 34 000 kronor per månad. Assisterar tandläkare, sterilarbete, röntgen, profylaktiska arbetsuppgifter, tandstensborttagning. Administration ingår i arbetet, såsom journalhantering, tidbokning och kallelser.

Har tandsköterskor legitimation?

Tandsköterskan har inte legitimation och yrket är inte reglerat. Tandläkaren kan vara allmäntandläkare eller ha specialistkompetens och arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hur mycket lön får en tandläkare 2021?

49 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar tandläkare 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
49 500 kr 44 700 kr 51 300 kr

Vem tjänar mest tandläkare eller läkare?

Tjänar tandläkare eller läkare bäst i Sverige? Helt klart läkare, enligt denna studie. Läkarens livslön är 28 procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer än tandläkaren.

Hur lätt är det att få jobb som tandsköterska?

Lätt att få jobb!

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Hur ser framtiden ut för tandsköterskor?

Med tiden kan tandsköterskan vidareutbilda sig till exempelvis ortodontisköterska och arbeta med tandreglering eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. Tandsköterskor bör ha god fysik då arbetet kan vara ansträngande för axlar och nacke.

Hur många tandsköterskor finns det i Sverige?

Störst är bristen på tandläkare, därefter tandhygienister och tandsköterskor. – Det ser lite olika ut i landets regioner, i vissa är tandläkarbristen störst, i andra tandsköterskor, säger Lisa Östbring. Tandsköterskorna är dock den största yrkeskategorin med cirka 10 500 (2018).

Vad tjänar en undersköterska i Norge 2020?

Du har i genomsnitt ca 30 % högre lön i Norge. Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.

Är det värt att jobba i Norge?

Fördelarna att jobba i Norge är bland annat: Lägre skatt under ditt första år som arbetande i Norge. Kortare arbetstider. Bättre övertidsersättning, vilket innebär att du som jobbar över efter ordinarie arbetstid får du 50 % extra i timmen, efter klockan 21.00, samt på helger så är det 100 %.

Hur mycket lön får en tandhygienist?

Vilken lön har tandhygienister? Ingångslön (median) för nyexaminerade: 26 725 kr per månad. Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 34 500 kr per månad. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 37 400 kr per månad.

A Day in the Life of a Dental Nurse – Shelby North

Meet Abbey, a dental nurse

Tandsköterska Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar