Vad tjänar en undersköterska?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar undersköterska 2022?

Lön för undersköterska i hemtjänst/på äldeboende

Grundlön vid årets början: 27 000 kronor i månaden före skatt, 21 015 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt.

Hur mycket tjänar en nyutexaminerad undersköterska?

Medellönen för en Undersköterska är 23 850 kr brutto per månad (131 kr per timme) vilket är 11 950 kr (-33%) mindre än den nationella medellönen i Sverige. En Undersköterska kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 17 200 kr. De högsta lönerna kan överstiga 30 000 kr.

Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 26 495 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 30 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid.

Hur mycket tjänar en Specialistundersköterska?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård.

Dela.
Lön Andel
24-25.999 kr 14,75 %
26-27.999 kr 32,79 %
28-29.999 kr 13,11 %
30-32.999 kr 16,39 %

16 rader till

Vad tjänar en konsult undersköterska?

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön.

Hur mycket tjänar man på äldreboende natt?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 500 kr 29 700 kr 29 600 kr

Vad är märket 2022?

Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Avtalen ger ett värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. Avtalen ger ett värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022.

Vad tjänar en undersköterska privat?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur höjer man sin lön som undersköterska?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

Vad gör en undersköterska på en vårdcentral?

Här handlar arbetsuppgifterna mycket om att ta hand om och kontrollera patienterna, till exempel genom att ta prover, mäta kroppstemperatur, puls och syresättning, lägga om sår, sätta sonder och katetrar samt se till att patienterna inte har ont. Du hjälper även patienterna med saker som att tvätta sig och klä på sig.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på äldreboende?

25 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en närvårdare?

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) är grundlönen för närvårdare och primärskötare i yrkesuppgifter 1 935,44 €/månad från 1.1.2013.

Hur mycket får man i timmen på äldreboende?

Timlön för vårdbiträde inom hemtjänsten

Undersköterskor inom hemtjänsten tjänar cirka 27 000 till 28 000 kronor per månad, och timlönen motsvarar omkring 140 till 160 kronor.

Vanliga frågor och svar: Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Jobba som undersköterska – ett viktigt yrke som behövs

Jobba som undersköterska

Lämna en kommentar