Vad tjänar en vaktmästare?

Marknadslönen 2022 för vaktmästare, kontorsservice ligger mellan 26 000 och 32 000 kronor per månad. Sköta posthantering, olika uppgifter inom kontorstryckeri, distribution, viss fastighetsskötsel och säkerhetsarbete. Lönen påverkas av komplexiteten i arbetsmetoder och teknik samt krav på kunskap och erfarenhet.

Vad tjänar en vaktmästare 2021?

För en Vaktmästare är den genomsnittliga månadslönen 27 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 28 000 kr och inom den privata sektorn 26 700 kr.

Vad krävs för att bli vaktmästare?

Utbildning. Det är bra att ha minst gymnasiekompetens. Erfarenhet av hantverksyrken är meriterande liksom praktiska kunskaper om fastighetsskötsel. Rekommenderade gymnasieprogram är Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet eller VVS- och fastighetsprogrammet.

Hur mycket tjänar man som vaktmästare på en skola?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad har en fastighetsskötare i lön?

Vad tjänar en fastighetsskötare? Snittlönen för fastighetsskötare är 28400 kronor.

Vad tjänar en vaktmästare i Svenska kyrkan?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är skillnaden mellan vaktmästare och fastighetsskötare?

Många av dem som i första hand söker jobb som fastighetsskötare har tidigare jobbat som vaktmästare, men saknar yrkesutbildning till fastighetsskötare. Men de flesta fastighetsbolag jobbar med kompetensutbildning, och en del köper in kurser, påpekar Mona Finnström.

Är det lätt att få jobb som fastighetsskötare?

Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsskötare, varför man har goda chanser att arbete efter avslutad utbildning. Man kan genom arbetserfarenhet och fortbildning utvecklas till fastighetsvärd eller fastighetstekniker. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling.

Vad krävs för att bli fastighetsskötare?

Eftersom arbetet ofta sker i andra människors hem måste fastighetsskötare ha en mycket god social kompetens och ett respektfullt förhållningssätt. Utbildning finns på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram med inriktning fastighet. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Vad gör man som vaktmästare?

Vaktmästare arbetar med exempelvis allmän fastighetsskötsel inomhus, vissa el- och VVS-uppgifter, post, mattransporter, sophantering, återvinning och annan service.

Vad gör en vaktmästare på en skola?

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

Hur mycket får en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Vad tjänar en vaktmästare på sjukhus?

27 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en fastighetsskötare 2021?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en fastighetsskötare 2022?

Marknadslönen 2022 för vaktmästare, kontorsservice ligger mellan 26 000 och 32 000 kronor per månad. Sköta posthantering, olika uppgifter inom kontorstryckeri, distribution, viss fastighetsskötsel och säkerhetsarbete. Lönen påverkas av komplexiteten i arbetsmetoder och teknik samt krav på kunskap och erfarenhet.

Vad tjänar en fastighetsansvarig?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
37.927 kr 32.500 kr 42,2 år

Vad tjänar en fastighetstekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Fastighetsskötaren Frida

Sicket jobb: Vaktmästaren

Lämna en kommentar