Vad tjänar en vvs montör?

Statistik från Installatörsföretagen visar att VVSmontörer med minst tre års yrkeserfarenhet, och med anställning i något av organisationens medlemsföretag, har en snittlön på 36 925 kr i månaden, eller 443 100 kr per år.

Vad tjänar en Fullbetald rörmokare?

För fullbetalda yrkesarbetare med fast lön höjs den utgående lönen med 3:85 kronor i timmen eller 670 kronor i månaden. Den lägsta lönen lyfts samtidigt till 166 kronor i timmen eller 28 884 kronor i månaden.

Hur mycket får en VVS lärling i lön?

En praktikant, som kan jämföras med en feriearbetande elev som har gått första året på VVS– och fastighetsprogrammet, har rätt till 91 kronor i timmen motsvarande en månadslön på 15 852 kronor.

Hur mycket tjänar en VVS-montör i timmen?

Snittlönen för en VVSmontör i Väst är 272,45 kronor i timmen med prestationslön, vilket motsvarar närmare 43 600 kronor i månaden. Snittlönen för en VVSmontör i Örebro-Värmland är 210,26 kronor i timmen med prestationslön, motsvarande omkring 33 600 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar man som montör?

För en Montör är den genomsnittliga månadslönen 30 300 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 700 kr (2,36%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 600 kr (2,01%) till favör för män över kvinnor.

Hur mycket tjänar en rörmokare i månaden?

En medellön för rörmokare ligger på runt 35 000 kronor i månaden. Det kan vara lite mer om du jobbar inom den privata sektorn.

Vad tjänar en rörmokare 2021?

35 600 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur många timmar som lärling VVS?

Lärling VVS – Mål med utbildningen

Målet är att du efter vår utbildning som lärling inom VVS har godkända betyg från oss samt godkända gymnasiebetyg enligt VVSYNs krav och har fullgjort din lärlingstid á 8 500 timmar, ska kunna avlägga branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

Hur mycket tjänar en lärling?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad. Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

Vad är Teknikinstallationsavtalet?

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen (arbetsgivarorganisation) och Byggnads (fackförbund). I kollektivavtalet har parterna kommit överens om vilka regler som ska gälla i just den här branschen.

Hur mycket kostar en rörmokare i timmen?

Timpriset för rörmokare och VVS-installatörer ligger generellt något högre än för andra hantverkare. Vanligtvis får du betala någonstans kring 500-600 kr per timme.

Vad tjänar en rörmokare om året?

En Rörmokare i Sverige tjänar i snitt 35 600 kr i månadslön. Lönen för en Rörmokare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur mycket tjänar man som kyltekniker?

En Kylmontörer och kyltekniker tjänar vanligtvis mellan 23 294 kr och 30 763 kr brutto per månad som nyanställd. Efter fem års tjänst är detta mellan 26 946 kr och 33 613 kr per månad för en arbetsvecka på 40 timmar.

Hur mycket tjänar en montör på Volvo?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 27 500 kronor 28 800 kronor
2017 28 100 kronor 29 400 kronor
2018 33 400 kronor 33 000 kronor
2019 27 800 kronor 30 400 kronor

3 rader till

Vad gör man som montör?

Precis som titeln antyder så arbetar en montör främst med att montera olika typer av teknisk utrustning. Det finns en rad olika arbetsområden du kan verka inom. Du kan jobba som VVS-montör, fordonsmontör, takmontör eller elmontör för att nämna några exempel.

Hur mycket tjänar man på industri?

Det vanligaste löneintervallet för arbetare var 25 000-26 000 kronor per månad, samma intervall som medellönen. För tjänstemännen var det vanligaste löneintervallet 30 000-32 000 kronor per månad. Medellönen låg dock betydligt högre, 40 000 kronor per månad.

Vad tjänar en VVS-tekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Inför lärlingstiden i VVS-branschen

VVS-montör Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar