Vad tjänar lokförare?

Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.
Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2014) Månadslön NO (2014)
Ingenjörer 43200 54300
Elektriker 30500 37100
Kock 26500 29000 (restaurant), 39600 (kantine/catering)

13 rader till

Hur mycket tjänar en Pendeltågsförare?

39 700 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket jobbar en lokförare?

Våra godståg rullar dygnet runt vilket innebär att du som lokförare arbetar skift med olika arbetstider fördelat under veckan. Utöver den traditionella arbetstidsmodellen med fasta fridagar har vi också en modell med koncentrerad arbetstidsförläggning.

Hur mycket tjänar man som lokförare efter skatt?

En Lokförare i Sverige tjänar i snitt 39 700 kr i månadslön. Lönen för en Lokförare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad tjänar lokförare i Norge?

Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.
Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2014) Månadslön NO (2014)
Ingenjörer 43200 54300
Elektriker 30500 37100
Kock 26500 29000 (restaurant), 39600 (kantine/catering)

13 rader till

Hur mycket tjänar en tågvärd på SJ?

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som tågvärd, ligger på 29 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 29 500 kr.

Hur mycket tjänar en klottersanerare?

29 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur många timmar jobbar en lokförare?

Tågbolag i Sverige. Stora arbetsgivare i Sverige är bland andra SJ, Transdev, Green Cargo, Vy Tåg, Arriva och MTR Pendeltågen. En färdig lokförare kan få uppemot 40 000 kronor i månaden i grundlön efter ett par år i branschen. Normalt är arbetstiden 36-40 timmar i veckan i skifttjänstgöring.

Hur arbetar lokförare?

Lokförare kör olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

Är det svårt att komma in på lokförare?

Urvalet genomförs i flera steg. Det finns inget som du kan öva på inför testerna. Har du tillräckligt mycket av de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokförarjobbet har du inga större svårigheter att klara kraven. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva.

Vad tjänar en nyutbildad lokförare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 35 100 kronor 36 500 kronor
2018 35 900 kronor 37 400 kronor
2019 37 100 kronor 38 500 kronor
2020 38 300 kronor 39 900 kronor

3 rader till

Vad tjänar en lokförare i Danmark?

Månadslön 27.000:- under studietiden och 40.000:- som färdig lokförare. Danska kronor. Då ska man komma ihåg att i Danmark betalar den anställde en del sociala avgifter som arbetsgivaren betalar i Sverige. 8% betalar man i arbetsmarknadsbidrag och 1% i ATP-bidrag.

Vad tjänar man på Green Cargo?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 28 900 kronor 30 200 kronor
2017 30 200 kronor 30 800 kronor
2018 31 300 kronor 31 800 kronor
2019 31 600 kronor 32 500 kronor

3 rader till

Hur mycket tjänar en järnvägsarbetare?

Vilken inkomst har en banarbetare, järnväg i olika sektorer?
Sektor Medellön
Kommunalanställd 30 300 kronor
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare 34 400 kronor
Privatanställd tjänsteman

1 rad till

Hur mycket får man i lön om man jobbar i Norge?

Genomsnittlig lön i Norge: 47 020 norska kronor. Genomsnittslön i Sverige: 38 700 svenska kronor för grundutbildade.

Är det värt att jobba i Norge?

Fördelarna att jobba i Norge är bland annat: Lägre skatt under ditt första år som arbetande i Norge. Kortare arbetstider. Bättre övertidsersättning, vilket innebär att du som jobbar över efter ordinarie arbetstid får du 50 % extra i timmen, efter klockan 21.00, samt på helger så är det 100 %.

Hur mycket tjänar en lokförare?

Lokförare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Hur fungerar intagningen till lokförarutbildningen??

Lämna en kommentar