Vad tjänar man på ica?

Snittlön per månad för ICA Gruppen AB Butiksbiträde i Sverige är ungefär 11 476 kr, vilket motsvarar det nationella genomsnittet. Löneinformation kommer från 12 datapunkter som samlats in direkt från anställda, användare samt tidigare och nuvarande platsannonser på Indeed under de senaste 36 månaderna.

Hur mycket tjänar man på ICA 2021?

25 400 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en 18 åring i timmen på ICA?

16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Hur mycket tjänar man på Ica lager?

Jag jobbar deltid (20h/veckan) och tjänar kring 11-12k rent i månaden. Jag har jobbat på ica lagret sen slutet av januari 2007. Jag är 22år gammal och har grundlön på 103.90kr/h. Med mitt ackord så tjänar jag kring 115-120kr/h.

Hur mycket tjänar en butiksanställd?

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor.

Hur mycket tjänar man som ICA handlare?

Tidningen noterar att de flesta Icahandlare tar ut en relativt låg vd-lön om 600 000 till 800 000 kronor om året, det är alltså utdelningarna som ger de stora inkomsterna.

Hur mycket tjänar en säljare i butik?

Vad tjänar man som butikssäljare? En medellön för butikssäljare brukar ligga på 29650 kr.

Hur mycket ska en 18 åring tjäna i timmen?

Fr.o.m 18 år
Gäller från Per månad Per timme
1 november 2020 17 986 kr 103,97 kr
1 april 2022 18 353 kr 106,09 kr

Vad tjänar man på ICA timlön?

Snittlön per månad för ICA Gruppen AB Butiksbiträde i Sverige är ungefär 11 476 kr, vilket är 6 % under det nationella genomsnittet. Löneinformation kommer från 12 datapunkter som samlats in direkt från anställda, användare samt tidigare och nuvarande platsannonser på Indeed under de senaste 36 månaderna.

Vad är en rimlig timlön?

Heltidsarbete innebär ett snitt på 173 timmar per månad eftersom man räknar med att en månad består av 21,7 arbetsdagar med åtta arbetstimmar. En månadslön på 25 000 kr innebär då en timlön på ca 145 kr.

Hur mycket tjänar man på lager?

En Lagerarbetare i Sverige tjänar i snitt 28 800 kr i månadslön. Lönen för en Lagerarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur får man jobb på ICA lagret?

Din spännande framtid hos oss

Berätta för oss vad du har för mål, så kommer vi stötta dig i din utvecklingsresa inom bolaget. Vissa lagermedarbetare vill bredda sig, andra har siktet inställt på att bli gruppchef. Oavsett vilken väg du väljer är möjligheterna på ICA många.

Hur mycket tjänar man som truckförare?

För en Truckförare är den genomsnittliga månadslönen 31 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 28 500 kr och inom den privata sektorn 31 100 kr.

Vad tjänar man i butik 2021?

30 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad menas med butikssäljare fackhandel?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Butikssäljare inom fackhandel på följande sätt: Säljer sällanköpsvaror i affärer, varuhus och andra försäljningsställen. Informerar kunder om varor och priser samt ger råd om användning och skötsel.

Vad krävs för att bli butikssäljare?

Ingen speciell utbildning krävs för att arbeta som säljare. Vanligtvis får du utbildning under anställning. Arbetsgivaren ställer ibland krav för att du har gymnasiekompetens och då rekommenderas Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen Handel och service.

Yrkesfilm Butikssäljare

Är alla ICA-handlare stenrika?

EN DAG PÅ ICA | vlogg

Lämna en kommentar