Vad tjänar man som mäklare?

Vad tjänar fastighetsmäklare? De flesta fastighetsmäklare har enbart en provisionsbaserad inkomst och det är särskilt vanligt i början av arbetslivet. En mäklare har normalt en årsinkomst på 300 000 – 500 000 kr. Enbart några få procent av mäklarna har en årsinkomst på över 1 miljon.

Vad tjänar en mäklare 2021?

40 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket får en mäklare i lön?

De allra flesta mäklare jobbar helt utan någon fast lön, de får istället enbart provisions-lön, dvs en lön som baseras på hur mycket provision de drar in till mäklarfirman. Det innebär alltså att en mäklare som inte säljer några bostäder får 0 kr i lön.

Är mäklare rika?

Av statistiken konstaterar Di att hälften av mäklarna har en årsinkomst på mellan 300.000 kronor och 500.000 kronor. 32 procent svarar att de har en inkomst på mellan 500.000 kronor och 1 miljon kronor. Och 4 procent – totalt 277 mäklare – uppger att de tjänar över 1 miljon kronor om året.

Vilken mäklare tjänar mest i Sverige?

Uppsalamäklaren Robin Gelinder är en av mäklarna i Sverige som tjänar allra mest. Enligt en granskning av Dagens Nyheter tjänade 50 av landets bäst betalda mäklare mer än en miljon kronor under 2017.

Hur mycket tjänar man om man jobbar i bank?

För en Banktjänsteman är den genomsnittliga månadslönen 41 200 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 000 kr (2,49%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 6 700 kr (17,27%) till favör för män över kvinnor.

Finns det mycket jobb som mäklare?

Det är dock framförallt i storstadsregionerna som tillgången av fastighetsmäklare är större än efterfrågan. På fem års sikt bedöms fastighetsmäklare möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

Hur många år tar det att bli mäklare?

Utbildningen till mäklare ska, enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter, omfatta minst 120 högskolepoäng. Det finns fastighetsmäklarprogram på två år (120 högskolepoäng) som ger en högskoleexamen och på tre år som leder till en kandidatexamen.

Vilka är de bäst betalda jobben?

10 yrken med högst månadslön
 • Chefer inom bank, finans och försäkring 144 700 kr.
 • General-, landstings- och kommundirektörer 95 500 kr.
 • Mäklare inom finans 91 100 kr.
 • Ekonomi- och finanschefer 79 300 kr.
 • Specialistläkare 79 200 kr.
 • Fastighets- och förvaltningschefer 79 000 kr.
 • Traders och fondförvaltare 77 100 kr.

Vilka är de mest välbetalda jobben?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Är fastighetsmäklare ett bra jobb?

Fast lön har bara en tjugondel av de som är nya i yrket, för de som jobbat runt tio år ligger siffran på 17 procent. Om man inte störs av att arbeta obekväma arbetstider, är fastighetsmäklare ett roligt jobb, menar Ingrid Eiken. – Man får träffa mycket människor, och det är ett fritt och varierat jobb, säger hon.

Hur många slutar som mäklare?

Trots det har rekordmånga utbildat sig till fastighetsmäklare. Den sista juni fanns det 7.192 registrerade mäklare i Sverige, enligt fastighetsmäklarinspektionen. Det är 272 fler än samma datum förra året. Enligt Joakim Lusesky är det arbetsmängden kontra belöningen är den främsta orsaken till att mäklare slutar.

Vad krävs för att bli en bra mäklare?

Vilka är dina 3 bästa tips för att bli en framgångsrik mäklare?
 1. Engagemang. Se till att kunder känner sig trygga och att de har en engagerad mäklare som hjälper dem från början till slut.
 2. Ge kunden tid. Lägg tid på ditt arbete och dina kunder – och jobba i team om du kan. …
 3. Ha kul!

Vem är topp mäklaren?

Sverige, första kvartalet 2022
 • Richard Lagerling. Lagerlings Fastighetsmäkleri. 688 475 000 kr försäljningsvärde.
 • Ronni Mleczkovicz. UNIK Fastighetsförmedling. 373 717 500 kr försäljningsvärde.
 • Joakim Andersson. 353 510 000 kr försäljningsvärde.
 • Håkan Jansson. 295 225 000 kr försäljningsvärde.

Hur mycket tjänar en chef på en bank?

Medianlönen för högre bankchefer är 118 800 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 144 700 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten. Gruppen Övrig hemservicepersonal har lägst medianlön.

Hur mycket tjänar man på ekonomi?

Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat. 6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr.

Hur du blir en framgångsrik mäklare

Fastighetsmäklare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Toppmäklaren visar upp förorten han kommer ifrån

Lämna en kommentar