Vad vill talibanerna afghanistan?

Talibanrörelsen är en sunnimuslimsk rörelse och dess värderingar bygger på en strikt tolkning av sharialagarna. Målet för rörelsen är att ha kontrollen över Afghanistan. De mänskliga rättigheterna i Afghanistan riskerar att försvagas om talibanerna lyckas ta makten över landet.

Vad krigar man om i Afghanistan?

Afghanistan har plågats av krig i drygt 40 år. Den senaste konflikten inleddes med ”kriget mot terrorismen” efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida.

Vad vill talibanerna uppnå i Afghanistan?

Talibanerna är en militant islamistisk organisation. De kontrollerade Afghanistans huvudstad Kabul och styrde landet i några år under 1990-talet. Nu har de bland annat som mål att få ut alla utländska trupper ur landet och att införa sharialagar i landet.

Vad är talibanernas syfte?

De afghanska talibanerna är också direkt emot att bekämpa den pakistanska staten medan de pakistanska talibanerna har detta som ett av sina högsta mål och har utfört en lång rad våldsdåd både mot landets militär och civilbefolkning.

Vad gör talibanerna i Afghanistan 2021?

Den 15 augusti 2021 tog talibanerna över makten i Afghanistan. Det förde med sig drastiska förändringar i alla afghaners liv, men kvinnorna och flickorna har drabbats särskilt hårt.. Deras rättigheter och vardag är nu kraftigt begränsade.

Vad är det som händer i Afghanistan?

Sedan 1970-talet har landet aldrig haft fred. Sovjetisk invasion, milisvälde, talibanstyre och amerikanska bombningar har lagt ekonomi och infrastruktur i ruiner. Miljoner afghaner är på flykt. Efter en blixtoffensiv genom landet i augusti 2021 styr talibanerna åter Afghanistan.

Vilka naturresurser finns det i Afghanistan?

Afghanistans främsta naturresurser är naturgas, olja, järnmalm och koppar. Landet har även en hel del andra mineraler som litium, kobolt, krom och uran. Värdet på tillgångarna varierar stort i olika uppskattningar och beräkningar, men det är helt klart att det rör sig om många miljarder dollar.

Vad menar man med att afghanistankriget var Sovjetunionens vietnamkrig?

Vad menar man med att Afghanistankriget var Sovjetunionens Vietnamkrig? Kallas det krig som utkämpades mellan Afghanska gerillagrupper och sovjetunionens armé från 1979 till 1988. Sovjet tänkte att de skulle vinna över Afghanistan enkelt, de tog det för givet. Precis som USA tog för givet att de skulle vinna Vietnam.

Hur får talibanerna vapen?

Vapen och pengar kommer från Iran, Ryssland och Pakistan. Enligt vissa internationella källor skulle ”torget” i Dubai kunna ha en viktig roll. Talibanerna finansierar sin verksamhet genom opium, som har blivit en källa till stöd.

Vem finansierar talibanerna?

Afghanistan är världens största producent av opium och heroin vilket inneburit stora inkomster för olika väpnade grupperingar, som talibanerna, och gjort att de kunnat driva kriget. Men den senaste tiden har billigare produktion av den semisyntetiska drogen metamfetamin ökat starkt.

Vad är skillnaden mellan talibaner och is?

Enda skillnaden är att IS möjligen är ännu mer extremt och våldsbenäget än talibanerna själva. Det kan leda till nytt kaos och mer våld i landet – och i värsta fall inspirera terrorbenägna extremister runt om i världen.

Vilket folkslag är talibaner?

Per Grankvist. Under åren som följde efter att Sovjetunionen avslutat sin ockupation av Afghanistan 1989 uppstod en religiös rörelse i norra Pakistan. De var pashtuner (پښتون), den största folkgruppen i Afghanistan och den näst största i Pakistan och de kallade sig för studenter, eller taliban på pashto (طالبان).

Vad är Talibanernas mål i Afghanistan?

Talibanrörelsen är en sunnimuslimsk rörelse och dess värderingar bygger på en strikt tolkning av sharialagarna. Målet för rörelsen är att ha kontrollen över Afghanistan. De mänskliga rättigheterna i Afghanistan riskerar att försvagas om talibanerna lyckas ta makten över landet.

Vad har talibanerna gjort?

Talibanernas styre på 1990-talet, i färskt minne hos många afghaner, kännetecknades av strikta sharialagar, offentliga avrättningar, kvinnors bannlysning från offentligt liv och marginalisering av etniska och religiösa minoriteter.

Hur mycket ger Sverige i bistånd till Afghanistan?

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Sverige har gjort ett politiskt åtagande att bidra med 8–8,5 miljarder kronor i utvecklingssamarbete under 2015–2024. Biståndsstrategin för 2021–2024 omfattar 3 288 miljoner kronor SEK.

Hur kan man hjälpa kvinnor i Afghanistan?

När kvinnor kan bidra till familjens försörjning stärks deras ställning i samhället. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i våra självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning. Genom att stötta byråd har vi stärkt jämställdheten på landsbygden i Afghanistan.

Så vill talibanerna förändra Afghanistan – har utropat seger

Talibanernas offensiv i Afghanistan – detta har hänt

Talibanerna intar Kabul: ”Omvärlden i chock”

Lämna en kommentar