Yttrandefrihet vad får man inte säga?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Får man alltid säga vad man vill i Sverige finns det några begränsningar för yttrandefriheten?

Yttrandefriheten kan som sagt begränsas, men det får bara ske genom lag. I svensk lag hittar man de flesta begränsningar av yttrandefriheten i brottsbalken.

Finns det gränser för yttrandefriheten?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Vad gäller inte yttrandefrihet?

Lagar. Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad finns det för nackdelar med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Vad händer om man begränsar yttrandefrihet?

Var je inskränkning i yttrandefriheten hindrar individen från att rea lisera sina livsmöjligheter. Varken samhället eller någon annan får ta sig den rätten.

Vad menas med föreningsfrihet?

Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

Varför tillkom yttrandefrihet?

Offentlighetsprincipen gör det enklare för oss medborgare att upptäcka maktmissbruk och korruption till exempel. Tryckfrihetsförordningen låter oss alla att berätta, sprida kunskap och skapa opinion för förändring av samhället. Den 2 december 1766 trädde ”Förordning Angående Skrif- och Tryck-friheten” i kraft.

Vad får man säga?

Svar på vanliga frågor om yttrandefrihet. Om du sprider påståenden, anklagelser eller sakuppgifter som kan leda till att någon annan framstår som usel kan du dömas för det. Det räknas sällan som förtal att kalla någon för ett vanligt skällsord eller vara allmänt negativt inställd till en annan person.

Vad betyder ordet yttrandefrihet?

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Vad regleras i yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vilka följder kan censur få?

Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en viktig lag som riksdagen inte kan ändra så lätt).

När använder ni yttrandefrihet Vad skulle det innebära om vi inte hade yttrandefrihet?

Obegränsad yttrandefrihet är en rättighet som kränker. Varje elev ska tydligt förespråka en av teserna och utgå ifrån ett nu-då-perspektiv. Genom att använda en historisk situation kan de argumentera för vad som ska gälla för dagens samhälle.

Vilka skyldigheter kommer med yttrandefriheten?

I grunden är yttrandefrihet vår rätt att kommunicera om politiska frågor. Detta innebär att all kommunikation som är relevant för allmänheten, såsom kommenterar på regeringens agerande, kritik mot offentliga tjänstemän eller krav om särskilda rättigheter, skyddas av rätten till yttrandefrihet.

Hur påverkar yttrandefrihet demokrati?

Yttrandefrihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. I Sverige är yttrandefriheten skyddad genom en grundlag. Tack vare yttrandefriheten kan du uttrycka åsikter, ta del av andras åsikter, påverka samhället, bilda opinion och delta i det demokratiska samtalet.

Vad fan får man säga? – Svenska nyheter

Vad får man egentligen säga? En Fri Hals (Avsnitt 10) om yttrandefrihet

Ett resonemang om yttrandefrihet

Lämna en kommentar