Am och pm vad är vad?

När är det AM och PM?

Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag). Motsatsen heter AM (ante meridiem), och är latin för ’före middag’ och till exempel om klockan är ”6 AM” betyder det att den är sex på morgonen (06.00).

Är natt AM eller PM?

AM används således mellan midnatt och innan 12.00 mitt på dagen. AM används alltså för att ange tiden på natten och förmiddagen. PM betyder Post Meridiem och är latin för ”efter middag”.

Vad är klockan 4 AM?

AM är latin för ante meridiem, vilket betyder före middag. AM betyder alltså förmiddag. PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag.

Vilken tid är 3 AM?

Tidsformat
12-hours 24-hours
1:00 a.m. 1:00
2:00 a.m. 2:00
3:00 a.m. 3:00
4:00 a.m. 4:00

20 rader till

Vilken tid är 12 AM?

12-timmarsklocka är en tidsomvandlingskonvention i vilken dygnets 24 timmar indelas i två perioder kallade a.m. – ante meridiem (svenska: f.m. – förmiddag) och p.m. – post meridiem (svenska: e.m. – eftermiddag).

Vad är klockan 4 PM?

15.00-16.00. The vote will take place today at 4 p.m. or as soon as we finish the debates.

Vilken tid är 2 AM?

24-timmarsklocka
24-timmarsklocka 12-timmarsklocka
00:00 12:00 midnatt (dagens början)
01:00 1:00 a.m.
02:00 2:00 a.m.
03:00 3:00 a.m

21 rader till

Vilken tid är 12 PM?

00.00 [ex.]

När är 3pm I svensk tid?

15.00. We shall resume our work at 3 p.

Vilken tid är det förmiddag?

Förmiddag är motsatsen till ordet eftermiddag eller post meridiem (PM) som det heter på latin. Förmiddagen råder den första halvan av dygnet, det vill säga 00:00 till 12:00. I folkmun avses dock ibland förmiddag omkring klockan 09:00 till 12:00 (mellan morgon och middag).

PM- Vad är det?

Att skriva PM

Skriv bra PM!

Lämna en kommentar