Frugal vad är det?

Vad menas med frugal mat?

-T. om måltid l. mat: enkel, tarvlig, torftig.

Var är frugal?

Ordet frugal är en synonym till sparsam och måttlig och kan beskrivas som ”sparsam, måttlig, torftig, tarvlig, enkel”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av frugal samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder föråldrad?

Betydelse: Som med tiden kommit ur bruk. Kunna endast sägas om sak.

Är Ållan en?

Ålla uttalas ålla och är ett substantiv -n ållor el. olla [ål´a] -n ollor. Ålla betyder: torklåda för frukt.

Vad är frustrerande?

Frustrerad betyder alltså ungefär ’besviken på grund av otillfredsställda behov’ – inte besviken i allmänhet.

Vem som helst som EHO?

allmänt interrogativt pron.: vem (som) än. (Hopen) blundar sjelfmant, och ej bryr sig om / eho på thronen sitter.

Är Oxögat synonym?

Oxöga betyder ungefär detsamma som bås. I korsord kan det ha att göra med ”mitt i prick”; bullseye.

Vad betyder Frondera?

Frondera kan beskrivas som ”göra uppror, opponera”.

Kan Cognac vara korsord?

Synonymer till konjak
  • äv. cognac druvbrännvin, brandy, eau-de-vie, armagnac, avec, biskvi, cognac.
  • Användarnas bidrag. avec.

Vad är VANK?

Vad betyder vank? fel, brist, vanligen i uttryck(et) utan vank (o. brist) felfri || oböjl.

Vad är orättvis?

Ordet orättvis är en synonym till ojust och ohemul och kan bland annat beskrivas som ”inte rättvis; partisk”. Ordet är motsatsen till rättvis. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av orättvis samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en tunna?

tunn i ordbok från 1870

Betydelse: Föga tjock.

Är den som avviker?

Avvikande betyder i stort sett samma sak som avstickande. Implicerar ofta sexuellt avvikande dock inte nödvändigtvis.

Vad är en källa?

källa är något som du hämtar upplysningar eller fakta ifrån.

Vad är en resistens?

Resistens betyder motståndskraft. Att en organism blir resistent mot ett bekämpningsmedel innebär att organismen har en förmåga att överleva en bekämpning som under normala förhållanden skulle ha varit kontrollerande. Att en organism är resistent är genetiskt betingat.

What is FRUGALITY? What does FRUGALITY mean? FRUGALITY meaning, definition & explanation

Cheap vs Frugal: Why FRUGAL is Better

Hur Du Blir Ekonomisk Fri, Oskar Lindberg

Lämna en kommentar