Hur mycket blåste det under gudrun?

Av de stationer som vi fått data från hade Hanö utanför västra Blekinge både högst medelvind, 33 m/s (orkanstyrka), och de kraftigaste vindbyarna, 42 m/s. Ännu mer anmärkningsvärda är dock de kraftiga västliga vindbyarna inne i det skogrika Småland, där både Ljungby och Växjö noterade 33 m/s.

Hur mycket blåste det under Per?

De högsta vindbyarna i inlandet registrerades i Tomtabacken och Växjö med 29 m/s och i Malexander och Gladhammar med 28 m/s. Under kvällen blåste det som mest i östra Svealand och på Gotland där vinden på Gotska Sandön nådde upp till 34 m/s i byarna.

Hur mycket blåste stormen Per?

Den 14 januari 2007 slog stormen Per till, och fällde ca 12 miljoner kubikmeter skog. Per drabbade både Götaland och Svealand.

Hur mycket skog blåste ner i Gudrun?

Stormen Gudrun beräknas ha fällt omkring 75 miljoner kubikmeter skog. Motsvarande siffra för stormen 1969 uppskattades till 25 miljoner kubikmeter, medan skadorna efter stormen 1902 var betydligt mindre omfattande räknat i volym skadad skog.

Hur får stormar sitt namn?

Det finns ingen längre tradition att ge namn till svenska stormar, till skillnad från namngivningen av tropiska stormar. Men under senare år har ett antal svåra oväder fått namn, antingen av den norska eller danska vädertjänsten eller direkt av SMHI.

Hur mycket blåste det?

Skalor för vindhastighet
Benämning på land Beaufort m/s
Måttlig vind 4 5,5-7,9
Frisk vind 5 8,0-10,7
Frisk vind 6 10,8-13,8
Hård vind 7 13,9-17,1

9 rader till

22 nov. 2012

Hur mycket blåser det vid 14 m s?

Vindhastighetstabell
Benämning Vindhastighet m/s Vindens verkningar på öppna havet
8-10 Vågor med långa, vita skumkammar
11-13 Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig
Kuling 14-17 Sjön tornar upp sig och bryter, skum i strimmor i vindriktningen.
18-24 Höga vågberg, skum i täta strimmor sätter ned sikten

7 rader till

Hur mycket blåste Malik?

På lördagen har en orange varning för kraftiga vindar utfärdats längs stora delar av Västkusten, Skåne och delar av Småland när stormen Malik drar in. På vissa håll kan det blåsamycket som 30 meter per sekund på eftermiddagen.

Vad hette stormen 1967?

Den 17-18 oktober 1967 drabbades främst Skåne av en förödande storm med orkanvindar. Det ovädret fick namnet ”Lena” efter en tjänstgörande SMHI-meteorolog.

Vad hette senaste stormen 2022?

Under helgen den 29-30 januari passerade stormen Malik över södra Sverige och blev därmed den första namngivna stormen under år 2022. Det är för övrigt den första namngivna stormen i Sverige sedan Laura i mars 2020. Lågtrycket som orsakade stormen Malik fördjupades snabbt över Skandinavien.

Hur mycket skog tog Gudrun?

Den storm- fällda volymen uppskattades till 75 mil- joner kubikmeter skog vilket motsvarar 63 miljoner kubikmeter industrivirke.

Hur många tog livet av sig efter Gudrun?

Text. Tillsammans med personal från museet har hon intervjuat ett 60-tal personer om deras erfarenheter efter stormen Gudrun. Det enda självmordsfallet hon kunde hitta var en man som tagit sitt liv efter att ha sett sin far omkomma i en olycka till följd av stormen.

Hur kraftig var stormen Gudrun?

De kraftigaste vindarna uppmättes i år på Hanö, där en medelvind på 33 m/sek noterades när det var som värst. I de kraftigaste uppmätta vindbyarna nådde vinden 42 m/sek på Hanö. Nästan lika starka vindar uppmättes på flera håll efter Västkusten och på Gotland.

Vem döpte stormen Malik?

I söndags drog stormen Malik över Sverige och orsakade översvämningar och strömavbrott. Hur det går till när stormarna får sina namn, berättar Kristin Hallberg, meteorolog på SMHI.

Vad betyder stormar?

storma i ordbok från 1870

Betydelse: Med väpnad styrka anfalla fästning, stad och så vidare, för att intaga dem. Betydelse: Egentligen det samma som Krets.

ORKANEN GUDRUN

Efter Stormen om stormen Gudrun

Gudrun januari 2005

Lämna en kommentar