Hur mycket bygger klinker?

För kakel 2–3 mm och för klinker 3–10 mm. vinkelräta. Om inte den första och andra raden är räta, dvs 90 grader, kommer felet att förstoras ju mer du bygger. Detta gäller både vid vägg- och golvmontage.

Hur tjockt lager fix vid Kakling?

Lägg ett tunt lager fästmassa (högst 10 mm) på ett jämnt, torrt och grundbehandlat underlag. Dra därefter ut fästmassan med en tandspackel innan du sätter fast plattorna.

Hur högt bygger kakel?

fixet fyller normalt 2-3 mm men det beror ju vilken tandning du använder och den i sin tur beror på plattans storlek och underlagets jämnhet.

Hur tjock ska fogmassan vara?

Mjukfog kan breda ut något över plattans kant, speciellt i innerhörn. Rekommenderad fogbredd är ca 5 mm eller samma som fogbredd i plattsättningens övriga ytor. Angivelsen om fogbredd gäller inte vid bruksläggning eller för dilatationsfog, då fog bredden avgörs av konstruktiva krav och kan vara avsevärt bredare.

Hur mycket fix bakom kakel?

Se till att hela plattan får fix bakom sig för att undvika spänningar i plattan. Om det sitter en ojämn mängd med fix bakom plattan kan den bli sned när fixet torkar. Det måste sitta lika mycket fix bakom varje platta och de ska sättas på plats med lika hårt tryck så det inte blir nivåskillnader vid torkning.

När ska man Dubbellimma kakel?

Keramik större än 25x25cm ska dubbellimmas (strykas med 1mm med fästmassan på baksidan av keramiken) innan monteringen. Vid montering av kakel med för mycket fästmassa, kan innebära att när fästmassan härdar, drar fästmassan ihop sig/krymper och detta med för att kaklet bågnar och att glasyren spricker.

Hur tjocka är kakelplattor?

Kakelplattor har jämförelsevis poröst gods och används normalt på väggar, och endast inomhus i vårt klimat. Vissa typer av kakelplattor kan användas på golv i badrum och liknande, men då krävs tjocklek på min. 7-8 mm och en glasyr som tål måttlig gångtrafik och inte är slät/blank med tanke på halkrisken.

Vad är Bomljud klinker?

Vad är bomljud? Så kallat bomljud beror ofta på att luft och håligheter förekommer mellan platta och underlag. Felet kan få flera konsekvenser, så som att fogar eller plattor sprickor eller att plattor släpper från underlaget.

Hur högt sätter man kakel i kök?

Tips: Beräkna fogbredd
Typ av kakel/klinker Fogbredd
Keramikplattor till 150mm kantlängd 2mm
Keramikplattor från 150mm kantlängd 2-8mm
Spaltplattor/klinker 4-10mm

Hur mycket bygger klinker och fog?

Tänk på att också lägga till fogbredden i beräkningen. För kakel 2–3 mm och för klinker 3–10 mm.

Hur ska den yttre delen av Rörelsefogen i en betongvägg vara utförd?

En tunn fog är alltid elastisk men får givetvis inte göras lövtunn. En fasadfog skall enligt byggnormen utföras som en tvåstegsfog. Detta innebär en yttre regn- tätning med t ex fogmassa, en väl dränerad luftspalt, värmeisolering och en inre lufttätning med fogmassa.

Vilken färg på fogen?

Fog till kakel och klinker

Ska fogen vara liknande plattan eller stå i kontrast. Valet är ditt men valet är inte alltid helt enkelt eller självklart. Den vanligaste fogfärgen är ljusgrå eller silvergrå. En ljust grå fog som är neutral och ger plats för kaklets skiftningar.

Hur mycket vatten till fogmassa?

Dosera ca:0,23 liter vatten/kg fog i hink, lägg försiktigt i rätt mängd fog. Blanda endast den mängd du avser/hinner använda. Lagom brukar vara till ca:1-2 kvadratmeter eller vad du hinner foga inom 10-15 minuter. Fogar du för mycket är det risk att fogen torkar på ytan, på verktyg och i hink.

Hur mycket fix under klinker 60×60?

Kakel och klinker upp till 12cm x 12 ska ha 6mm tandning på fixkamen. Kakel och klinker mellan 15cm x 15cm till 30cm x 30cm ska ha 8mm tandning på fixkammen medan större ska ha 10mm eller större. Ju mer fix desto bättre klarar plattorna rörelser. 2) Montera plattorna i den våta fästmassan.

Hur många kakelplattor per m2?

Räkna fram antal kvadratmeter du behöver för respektive kakel/klinker. Du mäter och multiplicerar längden med bredden.

Så här räknar du ut hur mycket kakel du behöver och när du ska beställa det.
Storlek Överskott
15 cm x 15 cm + 15 %
20 cm x 20 cm + 15 %
25 cm x 40 cm + 20 %
30 cm x 60 cm + 20 %

3 rader till

26 jan. 2017

Hur mycket fix går det åt per m2?

Åtgången av fix beror på storleken på plattorna, önskad fogstorlek samt lutningen på kammen som används för att smeta ut fogen (90 grader eller 45 grader). Schablonmässigt kan man säga att för normalstora plattor (7,5×15, 10×20, 15×15, 20×20) går det åt ungefär 2,5 kg per kvm.

Tommy lägger stora klinkerplattor

FixarTV | Bygga Badrum (del 10) | Lägga Klinker

Bygga uteplats en installationsvideo med Pronto Klinkerdäck®

Lämna en kommentar