Hur mycket kostar en liter bensin?

Aktuella priser automatstationer
Produktnamn Pris Enhet
Produktnamn: Bensin 95 Pris: 24,03 Enhet: kr/l
Produktnamn: Bensin 98 Pris: 24,98 Enhet: kr/l
Produktnamn: Diesel Pris: 26,11 Enhet: kr/l
Produktnamn: E85 Pris: 21,07 Enhet: kr/l

Vad kostar 1 liter diesel i Norge?

Aktuella bensinpriser
Land Bensin (SEK) Diesel (SEK)
Norge 25,30 kr 22,48 kr
Norra Makedonien 16,24 kr 14,54 kr
Polen 15,72 kr 16,91 kr
Portugal 20,73 kr 18,82 kr

41 rader till

Hur mycket kostar en liter bensin i Sverige?

Så mycket kostar en liter bensin runt om i världen
Land Bensinpris (kr/l)
Sverige 14,76
Portugal 14,83
Danmark 14,96
Wallis- och Futunaöarna 15,01

164 rader till

5 jan. 2018

Vad kostar 1 liter diesel i Danmark?

Därmed blev svensk diesel dyrast i världen, följt av Hongkong, Norge och Island, enligt internetsajten Global Petrol Prices. Att tanka i Danmark är billigare. Där kostar en liter diesel motsvarande 17,76 svenska kronor.

Vad består bränslepriset av?

När vi tankar betalar vi tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter, som ofta kallas bensinskatt i dagligt tal, omkring 42 procent av priset vid pumpen. Momsen på bensin, som infördes i mars 1990, betalas på hela priset inklusive koldioxid- och energiskatt.

Vad kostar Reduktionsplikten?

Reduktionsplikt för bensin

För år 2022 uppgår reduktionsplikten till 30,5 procent för diesel. Den som säljer diesel måste minska utsläppen med 30,5 procent jämfört med utsläppen från en liter fossil diesel. För bensin är reduktionen 7,8 procent.

Vad är bränslepriset idag?

Aktuella priser automatstationer
Produktnamn Pris Ändring
Produktnamn: Bensin 95 Pris: 23,78 Ändring: 0,60
Produktnamn: Bensin 98 Pris: 24,73 Ändring: 0,60
Produktnamn: Diesel Pris: 24,61 Ändring: 0,45
Produktnamn: E85 Pris: 20,27 Ändring: 0,90

När kostade bensinen 4 kr?

År 1973 inträffade en milstolpe för svenska bilägare, då höjdes bensinpriset över en krona. till 1 krona och 4 öre litern. Vad är det som har hänt på vägen? Fört och främst inträffade den stora oljekrisen på hösten 1973.

Vad kostar en liter bensin i Sverige 2022?

Även andra drivmedel har fått se rejäla prisökningar i dag den 25 februari 2022. Biodieseln HVO100 kostar nu 26,57 kronor per liter efter en höjning om 70 öre. Även etanolbränslet E85 har fått ta del av en lika stor höjning och kostar numera 16,99 kronor per liter.

Vad kommer bensinen kosta 2022?

2022: 17,53 kronor (+ 0,62 kronor i skatteuppräkning och reduktionsplikt). 2023: 18,16 kronor (+ 0,63 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt). 2024: 18,84 kronor (+ 0,68 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt). 2025: 19,54 kronor (+ 0,70 kronor skatteuppräkning och reduktionsplikt).

Varför är dieseln billigare i Danmark?

I Danmark är det inte lika höga krav på att blanda ut biobränsle i drivmedlet, något som lett till att dieseln är flera kronor billigare hos grannen. En av de som passar på att tanka är Berndt, som arbetspendlar till Danmark. – Det är många svenskar som tankar här.

Vilket land har högst bränslepris?

Sverige har bland de högsta bränslepriserna i världen. Hongkong är det dyraste bensinlandet med ett pris på 16 kronor per liter. Bensinen är dyrast i Hongkong och billigast i Venezuela. Sverige ligger på nionde plats på dyrast-listan.

Varför har Sverige högst bränslepris?

Fyra faktorer bakom höga bränslepriserna

Kriget i Ukraina driver upp drivmedelspriserna i Sverige. Men även skatter och reduktionsplikten är del av de höga priserna.

Vad består dieselpriset av?

Dieselskatten utgörs av tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter omkring 34 procent av priset vid pumpen. Skattens andel av dieselpriset har förändrats mycket sedan 1980. År 1998 var skattens andel som högst och uppgick till 71 procent av priset vid pumpen.

Varför så dyr diesel?

Det innebär att diesel måste innehålla mer förnybart bränsle än bensin, och det blir alltså också dyrare nu efter Rysslands invasion. Dieselvolymerna är högre än bensin, en förklaring till det är att diesel används mer i näringslivet. Till sommaren brukar däremot efterfrågan på bensin öka, säger Jessica Alenius.

Vad kostade dieseln 2019?

Tidigare toppnoteringen för bensin inträffade under 2019 då en liter som mest låg på 17,14 kronor per liter. Motsvarande för dieseln inträffade under 2018 då den som mest kostade 17,01 kronor per liter. I tabellen nedan ser vi de senaste 13 årens prismässiga toppnoteringar.

Vad Kostar En Liter Bensin Egentligen? |Utan Skatt| Helt Sinnesjukt Vad Skatt Vi Betalar| E10/E5

Experten: Då kostar bensinen 20 kronor per liter

Priset på bensin och diesel rekordhögt

Lämna en kommentar