Hur mycket tjänar en rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vilken rektor tjänar mest?

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden. Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).

Vad krävs för att gå rektorsutbildning?

Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras varje vår och höst. För behörighet till Rektorsprogrammet krävs: en anställning som rektor, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. att deltagaren inte tidigare har gått den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet.

Hur mycket pengar tjänar en kirurg?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket jobbar en rektor?

Det framkommer inga skillnader beroende på i vilken skolform man arbetar. Skolledarnas arbetsmängd förefaller vara ungefär densamma oavsett skolform. En normalvecka arbetar fyra femtedelar av skolledarna mer än 40 timmar och endast 9 procent får övertidsersättning.

Hur mycket tjänar man som överläkare?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vilken typ av läkare tjänar mest?

Vilken specialisering betalar bäst? Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

Kan vem som helst bli rektor?

Vem får anställas som rektor? Den som anställs som rektor måste ha pedagogisk insikt som hen ska ha fått både genom utbildning och erfarenhet. Det räcker inte med enbart utbildning eller enbart erfarenhet. Källa: 2 kapitlet 11 § skollagen.

Hur lång tid tar det att bli rektor?

Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra skolledare med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Det är huvudmannen (för skolan man jobbar på) som anmäler sina skolledare till rektorsutbildningen.

Vem är chef över en rektor?

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Vad är kirurgiska ingrepp?

Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och kan ha som syfte att laga invärtes delar av kroppen, avlägsna sjuk vävnad eller att sätta in något, exempelvis en pacemaker. En kirurg måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse.

Vad tjänar en kirurg i Norge?

Du har i genomsnitt ca 30 % högre lön i Norge. Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.
Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2014) Månadslön NO (2014)
Lastbilschaufför – distribution 26500 33700
Läkare 46200 76600

14 rader till

Vad är bra lön 2022?

Din månadslön – efter löneväxlingen – bör år 2022 vara över 47 717 kronor. Tänk på att denna gräns höjs med förändringen av inkomstbasbeloppet varje år.

Hur är det att jobba som rektor?

Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan. Som rektor arbetar man efter de mål som finns i läroplanen. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.

Hur många semesterdagar har en rektor?

Man kan inte säga exakt vad som gäller för varje enskild skolledare. Detta beror på att antalet semesterdagar kan variera på grund av ålder. Man har 25 semesterdagar upp till 39 år, 31 semesterdagar från 40 år, 32 semesterdagar från 50 år.

Vad är en skolchef?

Skolchefens funktion och ansvar

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal verksamhet och styrelsen om det är en fristående verksamhet.

Sjuksköterskan tjänar 100 000 i månaden – avslöjar hur

Hur mycket tjänar en lokförare?

Vad Jag Tjänade 2021 (Lön Som Civilingenjör)

Lämna en kommentar