Vad är ätstörning?

Du kan ha en ätstörning om du har problem med mat och ätande, och det påverkar ditt liv och din hälsa allvarligt. En ätstörning kan till exempel påverka hur du mår, ditt humör, hur du tänker om dig själv och hur du uppfattar din kropp. Du kan också få det svårare med kompisar, familj, skola eller arbete.

Varför får man en ätstörning?

Det är olika för olika personer varför man får ätstörningar. Nästan alltid beror det på flera saker. Det kan till exempel vara låg självkänsla, ett försök att hantera ångest eller en svårighet våga säga nej. Det kan också handla om att kroppen känns annorlunda och att man inte känner sig bekväm i sin kropp.

Vilka är de vanligaste ätstörningarna?

De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar. Det innebär att personen har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men uppfyller inte alla kriterier för någon av de specifika ätstörningarna.

Vad finns det för ätstörning?

Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning, men utan kompensatoriskt beteende. Andra specificerade ätstörningar (tidigare kallat ”ätstörningar utan närmare specifikation”) är ett samlingsbegrepp för ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de ovanstående diagnoserna.

Vad är orsaken till anorexi?

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod. Bantning är dock synnerligen vanligt i tonåren och är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsaksfaktor till anorexia nervosa. Snarare är bantningen den utlösande faktorn som tillsammans med biologiska, psykologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att utvecklas.

Hur tänker en Ätstörd?

Du tänker väldigt mycket på vad du äter och hur mycket du väger. Du får ångest av att äta, eller måste äta särskild mat på ett särskilt sätt. Du äter ofta oregelbundet eller ojämnt, till exempel struntar i att äta frukost men äter väldigt mycket vid ett annat tillfälle.

Hur kan man förhindra att människor drabbas av ätstörningar?

Förebyggande. Faktorer som skyddar mot ätstörningar är hälsosamma matvanor, ett godkännande förhållningssätt till den egna kroppen och kroppens normala storlek, positiv självuppfattning, stark självkänsla och bra socialt stöd. För att självbilden ska bli positiv spelar föräldrarna, skolan och medierna en central roll.

När är man frisk från ätstörning?

De flesta behöver hjälp av vården

Ju tidigare du får hjälp att ändra ditt beteende och dina tankar om mat och ätande, desto lättare är det att bli bra. Men du kan bli frisk även om du har haft ätstörningar länge. Du ska söka vård även om du har ljugit om din ätstörning tidigare.

När blir man inlagd för ätstörning?

Om din ätstörning har gått så pass långt att den utgör en risk för din hälsa så kan du bli inlagd på sjukhus. Det kan vara nödvändigt om du är underviktig eller om du gått ner mycket i vikt under en kort period.

Vad är Megarexia?

Muskeldysmorfi, megarexi eller bigorexi är en psykisk störning som yttrar sig i en patologisk upptagenhet vid sin egen muskelmassa samt uppfattningen att man är mindre muskulös än vad man i själva verket är.

Vad är skillnad på anorexi och bulimi?

Bulimi (bulimia nervosa) är en form av ätstörning som kan drabba oss alla, oavsett kön och ålder, och innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten. Till skillnad från anorexi kan bulimi vara svår att upptäcka eftersom kroppsvikten oftast inte påverkas så pass mycket att det syns.

Vad krävs för att få diagnosen anorexia?

Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller hon är underviktig. C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt och form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.

Hur dör man av ätstörningar?

Anorexia är en ätstörning som ofta innebär självsvält och undervikt, vilket i värsta fall kan leda till döden. På grund av komplikationerna av svält samt hög risk för självmord är detta den allvarligaste ätstörningen.

Hur gör man när man ska svälta sig själv?

Lättaste är att räkna kalorier och lägg dig på ett underskott på ca 5-700 kalorier/dag. Då mår man både bra och har ork kvar men går ändå ner i vikt.

Doktor Mikael om ätstörningar: ”Ätstörningar är en psykisk sjukdom” – Nyhetsmorgon (TV4)

Vad innebär en ätstörning

Saker du aldrig vågat fråga nån som haft en ätstörning!

Lämna en kommentar