Vad är bärlina?

Tvärgående bjälke som hjälper till att hålla uppe bjälkar med lång spännvidd.

Vad är bärlinor till för?

Svar från Micke om att planera sitt altanbygge

Plintarna ställs i så kallade plintrader. I plinten fästs en balksko i vilken man trär träbalkar som kallas för bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger man sedan golvreglarna. Här kan du läsa mer om altaner och avstånd mellan plintar.

När behövs bärlina?

När du som i detta fall bygger altan med räcke är det stolparna som ska fästas i plinten, men ska du istället bygga altanen utan räcke är det bärlinan som monteras på plintarna. Fäst stolparna i plinten med luft mellan ändträet och plinten, då kan inte träet suga upp någon fukt.

Hur fästa bärlina i vägg?

Om bärlinan ska fästas i en träfasad, använd t. ex. en träskruv med sexkantsskalle, en modern version av den traditionella franska träskruven. Med den träskruven får du ett starkare montage, och mindre risk för sprickbildning vid skruvning.

Hur långt mellan bärlinor?

Avståndet mellan bärlinorna bör inte överstiga 2,5 m. Ska du bygga en större altan gjuter du flera plintar för en eller flera bärlinor. Golvbjälkarna har måttet 45×145 mm och skruvas fast med avståndet cc 60 (från cen trum på den första regeln till centrum på den andra, ska av ståndet vara 60 cm).

Vad består bärlinan lämpligast av?

Bärlina. Den undre delen av regelverket består av de så kallade bärlinorna (kallas även primärbalk eller stödregel). Bärlinorna bär upp reglarna, som i sin tur bär upp trallvirket. Bärlinornas huvudsakliga syfte är att överföra lasten från reglarna till underlaget (plintar eller betongplattor).

Vad gör en bärlina?

Tvärgående bjälke som hjälper till att hålla uppe bjälkar med lång spännvidd.

Vilken dimension på bärlina?

Bärlinor ska gärna vara 45×170 mm för att ge ett riktigt stabilt golv. Behöver du ha klenare dimension för att det inte ryms i höjdled kan du kompensera med fler stödjepunkter.

Hur fästa reglar i bärlina?

Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av 600 mm. Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna. Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor. Regeln ska inte ligga i botten på balkskon.

Hur lång spännvidd 45×145?

Rekommenderad spännvidd – stödregel
Dimension stödregel Max spännvidd vid cc-mått 40cm Max spännvidd vid cc-mått 60cm
45x95mm 165cm 150cm
45x120mm 215cm 190cm
45x145mm 260cm 230cm

Hur fästa regel i husgrund?

Vid infästning av golvregel i bärlina, dra skruven i cirka 45 graders lutning från utsida bärlina mot golvregeln. Använd ESSVEs anpassade systembits för ett säkert montage. Montera systembits utan bitshållare direkt i chucken. Skruvmontaget måste därefter ske i ett konstant moment utan stopp.

Vilken skruv till Altanstomme?

Rostfri (syrafast A4) används i utsatta miljöer – pooler, på västkusten och när du räknar med att ha stora svängningar i konstruktionen (t. ex. väldigt stora altaner eller på höga stolpar) då den rostfria skruven är mjukare än en vanlig stålskruv.

Hur skarvar man en bärlina?

Skarvning av reglar och bärlina

Om det krävs längre bärlina eller regel än virkets längd så kan du skarva virket. Det gör du bäst genom att att förlägga skarven av bärlina över plint eller skarven av regel över bärlina så att båda delarna får stöd.

Hur lång spännvidd?

Ett ytterligare tips kan vara att redan när man bygger sitt hus så förbereder markfirman med plintar. En cc på 40 cm ger en spännvidd på 2,6 m. En cc på 60 cm ger en spännvidd på 2,3 m. En cc på 40 cm ger en spännvidd på 3,0 m.

Hur många plintar ska man ha?

Ska altanen vara djupare än 2 m sätter du två rader plintar så att mellanrummen mellan stödjepunkterna i djupled fördelas jämnt. En altan djupare än 4 m behöver tre rader plintar. Även på bredden räknar du med 2 m mellan stödjepunkterna.

Hur tätt ska plintar sitta?

Summerat kan man säga att vill man vara på säkra sidan så ska man anlägga plintarna med cirka 2,5 meter mellanrum/spännvidd och använda en dimension på bärlinan på minst 45×170 mm.

Byggtips – spar tid – fästa skruvbjälke i bärlina

Bygga trall – bygg stabil grundkonstruktion | ESSVE

Hur jag bygger en altan med trädäck del 2 Stommen! (gör-det-själv & inspiration)

Lämna en kommentar