Vad är defensiva vapen?

Syftet är att behålla sin styrka genom göra motpartens offensiva åtgärder så ineffektiva som möjligt. Defensiva åtgärder kan avskräcka en potentiell fiende genom att redan på förhand få denne att inse att ett anfall inte har några utsikter att lyckas eller kommer att bli alltför dyrbart.

Vad betyder offensiv och defensiv?

Ordet defensiv är en synonym till försvarande och försvar och kan bland annat beskrivas som ”inriktad på försvar”. Ordet är motsatsen till offensiv. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av defensiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad innebär det att vara defensiv?

Defensiv körning syftar till att den som kör fordonet uppvisar hänsyn och tydlighet gentemot medtrafikanter. Ibland är trafiken oberäknelig och då behövs det att man är trygg i sin körning och planerar den på ett bra sätt för att minimera risker som kan leda till eventuella olyckor.

Vad menas med offensivt?

Offensiv är ett begrepp inom krigföring som innebär att en part tar initiativet i striderna genom aggressivt agerande. Syftet är att kunna föra striden på villkor som är mest fördelaktiga för en själv genom att tvinga motståndaren att reagera genom att själv agera.

Vad är offensivt spel?

Målet är alltså att komma fram till och erövra nätet så fort som möjligt, oftast genom snabba och aggressiva slag mot motståndarna. Du spelar med hög intensitet och mycket kraft. Som offensiv spelare vill du helt enkelt avgöra bollen själv, snarare än att vänta in motståndarens misstag!

Vilket påstående är rätt om ett defensiv körsätt?

För att samspelet i trafiken ska fungera är det viktigt att du planerar din körning och kör på ett tydligt och säkert sätt. Detta kallas för defensiv körning. Kör du defensivt håller din körning en lägre svårighetsgrad och det minskar risken för att du eller andra trafikanter överraskas. Planera och ha god tid på dig.

Vapenkunskap

Så lätt är det att köpa vapen i USA – möt vapenhandlaren i Texas – Nyheterna (TV4)

Svenska vapen i kriget mot IS

Lämna en kommentar