Vad är diabetes typ 2?

Vid typ 2diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel.

Vad är diabetes och vad innebär det?

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren, men du kan även få sjukdomen som vuxen.

Vad är det diabetes 2?

Vid typ 2diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Det beror framför allt på två saker: Dels förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid.

Kan typ 2-diabetes försvinna?

Om typ 2 diabetiker går ner i vikt kan deras diabetesförsvinna” och de kan slippa tabletter och insulinsprutor. De kommer att ha kvar sina diabetesanlag men tack vare bra kost och motion klarar de att hålla symtomen och det höga blodsockret borta. Detta kan ske även efter 10-15 år med diabetes.

Vad är skillnaden på typ 1 och typ 2?

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen helt förstör de egna, insulinproducerande cellerna. Då behöver du tillföra syntetiskt insulin varje dag, livet ut. Vid diabetes typ 2 kan du fortfarande producera insulin, men kroppen får inte tillräckliga mängder.

Hur uppstår egentligen diabetes?

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av hur du lever. Du som har övervikt eller fetma har ökad risk för insulinresistens och typ 2-diabetes.

Hur börjar diabetes?

Diabetes är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare – förhöjt blodsocker. Orsaken är att kroppens förmåga att producera och/eller använda det blodsockerreglerande hormonet insulin har minskat eller upphört.

Vad är normal sockernivå?

Hos friska personer hålls det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta (minst åtta timmar utan mat) under 6,0 mmol/l och blodsockret stiger inte heller vid så kallat sockerbelastningstest i laboratorium över 7,7 mmol/l.

Hur farligt är diabetes typ 2?

Risker med dåligt behandlad typ 2diabetes:

Åderförkalkning av blodkärl. Blodproppar som kan ge stroke och hjärtinfarkt. Skador på små blodkärl som leder till njursjukdom, synskador och impotens. Minskad känsel i ben och fötter samt sämre sårläkning.

Vilket är farligast diabetes 1 eller 2?

Diabetes som sjukdomstillstånd uppstår när insulinproduktionen i kroppen har upphört eller när det insulin som produceras inte har tillräcklig effekt.

Långsiktiga komplikationer.
Typ 1diabetes Typ 2diabetes
Nervskador (nedsatt känsel, smärta) Nervskador (nedsatt känsel, smärta)

3 rader till

Vad händer om man inte behandlar diabetes typ 2?

Vid typ 2diabetes är cellernas känslighet för insulin nedsatt, så kallad insulinresistens. Det innebär att cellerna inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning. Kroppen försöker kompensera detta genom att öka produktionen av insulin och inledningsvis stiger halterna av både socker och insulin i blodet.

Kan man bli tjock av diabetes?

Övervikt, fetma och bukfetma är vanligt bland personer som har typ 2-diabetes.

Kan man äta sig frisk från diabetes?

Typ 2 diabetes kan man både förebygga och i de flesta fall bli frisk ifrån med rätt kost och livsstil. Det går tyvärr inte med typ 1. Däremot bör både en typ 1:a och typ 2:a bry sig om kost och livsstil för att öka livskvalitén, underlätta medicinering och skjuta på komplikationer/följdsjukdomar.

Kan typ 2 diabetes bli typ 1?

Både typ 1 och typ 2 diabetes samtidigt. När de båda sjukdomarna blir allt vanligare ökar också antalet patienter som är dubbelt drabbade.

Hur kan man skilja mellan diabetes typ 1 och 2 när man ställer diagnosen?

Insulinnivåerna i blodet skiljer också mellan Typ 1 och Typ 2, och skillnaden ökar efter diagnos, då insulin ofta sjunker till låga nivåer vid Typ 1 diabetes men är normalt eller högt vid Typ 2 diabetes.

Kan man ha diabetes typ 1 och 2 samtidigt?

Eftersom de båda vanligaste diabetestyperna, typ 1 och typ 2, blir vanligare ökar också antalet individer som har båda sjukdomarna samtidigt. Mycket kort kan dubbel diabetes definieras som när en typ 1:a utvecklar insulinresistens, ofta på grund av övervikt. Så sammanfattas tillståndet bakom begreppet dubbel diabetes.

What is type 2 diabetes?

Diabetes typ-2

Fråga kemiläraren – Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2?

Lämna en kommentar