Vad är elpriset idag?

SE3 Stockholm: 13.30 öre/kWh. SE4 Malmö: 13.30 öre/kWh.

Hur mycket kostar 1 kWh el i Sverige idag?

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 141 öre/kWh (1,4 kr/kWh) under 2020 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.

Vad kostar el per kWh idag 2022?

Börspriset i april 2022 – Höga elpriser i Sveriges samtliga elområden. I jämförelse med mars månads snittpriser så mer än fördubblades snittpriserna i både elområde 1 och elområde 2 under april månad. I elområde 1 så steg månadsmedelpriset från 22,9 öre per kWh till 52,9 öre per kWh.

Var ser man dagspriset på el?

Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Vad kostar 1 kWh 2022 inklusive allt?

Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser 2021 betalar de flesta hushållskunder ett elpris på cirka 1,75 – 2,67 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl. moms.

Vad kostar el per kWh 2021?

Under det senaste året har dock elpriset varit högre på grund av att spotpriset, energiskatten och elnätsavgifterna har ökat och under 2021 bedömer man att elpriset per kWh varit runt 1,8 – 3 kr. De stora skillnaderna i pris beror på vilket elavtal du har, hur mycket el du förbrukar och hur du bor.

Vad kostar elen 2022?

2022 års elnätspriser
Taxa ID Säkring Överföringsavgift, inkl moms
N220 20 A 22,25 öre/kWh (exkl moms 17,80 öre/kWh)
N225 25 A 22,25 öre/kWh (exkl moms 17,80 öre/kWh)
N200 Lägenhet max 25 A 33 öre/kWh (exkl moms 26,40 öre/kWh)
N215* Radhus max 25 A enfasigt 22,25 öre/kWh (exkl moms 17,80 öre/kWh)

1 rad till

1 jan. 2022

Hur mycket billigare är elen på natten?

Prissänkningen inleds ofta runt 22 på kvällen och höjs sedan successivt från 05.30 på morgonen. De generellt sett allra billigaste timmarna utnyttjar du mellan 02 och 04 på natten.

Vad händer med elpriset 2022?

Prognos av elpriset under 2022

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara cirka 89 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till cirka 116 öre/kWh under oktober – december. 2022 Q4: 116 öre/kWh.

Är det billigare att tvätta på natten?

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan vilket gör att de dyraste eltimmarna ligger på morgonen samt sen eftermiddag och under kvällen. Det är på grund av det är då vi använder de mest elkonsumerande apparaterna hemma som tv, lampor och diskmaskiner. De billigaste timmarna är under sen kväll och på natten.

Nu går elpriset upp igen – högsta nivån sedan rekordnoteringen | TV4Nyheterna | TV4 & TV4 Play

Elpriset förklaras

Så jämför du elpris med elpris

Lämna en kommentar