Vad är en galax?

Vad är en galax enkelt?

Galaxer är enorma grupper av stjärnor. De flesta av de ljusa prickarna vi ser på natthimlen är stjärnor i vår egen galax, Vintergatan, men några är faktiskt galaxer som själva innehåller hundratals miljarder stjärnor. Det mest avlägsna objektet man kan se på natthimlen med ögat är Andromedagalaxen.

Var är en galax?

En galax är ett gigantiskt system av stjärnor, stoft, mörk materia och gaser, och allt binds av gravitation. Galaxer har olika storlek – vår egen galax, Vintergatan, tillhör exempelvis de större galaxerna. Det finns uppskattningsvis omkring 100 miljarder stjärnor i vår galax.

Vad är en galax barn?

Stjärnorna klumpar gärna ihop sig i stora massor som kallas galaxer. Om stjärnorna är solar med planetsystem ingår förstås de också i galaxerna. Vårt solsystem ingår i galaxen Vintergatan. Ibland kan man med blotta ögat se Vintergatan som ett vitt dis på stjärnhimlen.

Hur har galaxerna bildas?

Man tror att det finns över 100 miljarder galaxer i Universum. Troligen bildas en galax av ett massivt moln av helium och väte, som dragits samman under inflytande av gravitation. Molnet roterar oftast långsamt och beroende på rotationen avgörs det vilken typ av galax som bildas.

Vad heter de olika galaxerna?

Galaxformer
  • Elliptiska galaxer (E0-E7). Denna typ antas sakna halon av mörk materia, så kallade nakna galaxer, se MOND.
  • Linsformade galaxer (S0, SB0).
  • Spiralgalaxer (Sa-Sd), till exempel Andromedagalaxen. …
  • Stavspiralgalaxer (SBa-SBd). …
  • Irreguljära galaxer (Ir) är små galaxer med oregelbundna former.
  • Andra typer:

Vad finns utanför Vintergatan?

Av de 200 miljarder planeter som tros finnas i vår galax så uppskattar forskarna att det är minst 10 miljarder som kan kallas jordlika planeter, alltså planeter som har förutsättningar för liv så som vi känner det med flytande vatten, skyddande atmosfär, lagom gravitation etc.

Var finns nebulosor?

nebulosa (nylatin nebuloʹsa (steʹlla), av latin nebuloʹsus ’dimmig’, ’töcknig’, av neʹbula ’dimma’, ’dunst’, ’töcken’), moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.

Vad heter den närmaste galaxen?

Andromedagalaxen är vår närmaste granngalax. Det är en spiralgalax precis som Vintergatan och är svagt synlig för blotta ögat i stjärnbilden Andromeda, som även givit den dess namn. Galaxen är nästan tre miljoner ljusår ifrån oss.

Hur många stjärnor finns det i Andromedagalaxen?

1 biljon

Hur många ljusår är det till Andromedagalaxen?

2 537 000 ljusår

Hur ser elliptiska galaxer ut?

De flesta av dem ser inte ut som spiraler utan snarare utsträckta sfärer – eller ellipsoider. De kallas ELLIPTISKA GALAXER. De varierar i form, en del av dem liknar en basketboll, en del är utsträckta och ser ut som en varmkorv. Elliptiska galaxer är de största i universum.

Hur ser Vintergatan ut från jorden?

Ovanifrån sett ser Vintergatan ut som en spiral, och sett från sidan ser den ut som en lins. Galaxen är uppskattningsvis 100 000 ljusår bred och ca 20 000 ljusår tjock. Solen ligger ungefär 28 000 ljusår ifrån Vintergatans centrum och är bara en bland 200 miljarder stjärnor av liknande storlek och sort.

Kan man se galaxer från jorden?

Galaxerna går inte att se med blotta ögat, men under rätt förhållanden kan du hitta dem med hjälp av en vanlig handkikare eller ett litet teleskop.

Finns det andra galaxer?

I universum finns cirka två tusen miljarder galaxer. Vår egen, Vintergatan, innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Detta kan jämföras med dvärggalaxerna, universums minsta, som kan innehålla mellan tiotusentals till någon miljard stjärnor. Hur stjärnorna bildas i dessa lilleputtgalaxer har länge varit okänt.

Hur många planeter i universum?

För några år sedan uppskattade vi antalet jordlika, beboeliga planeter i vårt observerbara universum till ca ~1018, dvs. en miljard miljarder. Detta stora antal får många att tänka att det ”bara måste” finnas liv någon annanstans. Problemet är att man inte vet vad sannolikheten per planet är för att liv ska uppstå.

What is a Galaxy?

Galaxies: Explained | Astronomic

Galaxer

Lämna en kommentar