Vad är en insändare?

Vad betyder en insändare?

Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på sär- skilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter. Insändaren är till skillnad från debattartikeln nästan alltid skriven av pri- vatpersoner.

Hur kan man skriva en insändare?

Tills sin hjälp bör eleverna veta vilka delar som ingår i en insändare.
 1. Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
 2. Inledning som presenterar budskap.
 3. Åsikter som förstärks med väl vald argumentation.
 4. Förslag på lösning.
 5. Uppmaning till andra, en slutsats eller en fråga.
 6. Signering med namn eller signatur.

Hur skriver man en insändare steg för steg?

Att skriva en insändare
 1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
 2. Vad vill jag säga med min insändare? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas. intresse och presentera min åsikt/mitt budskap. …
 3. Mina bästa argument och eventuell bakgrund till varför man skriver sin insändare.

Hur kan man skriva en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Vad kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Hur kan man svara på en insändare?

Utgå ifrån Dennis åsikter och berätta vad du tycker. Håller du med Dennis? Du kan ta hjälp av följande frågor: • Ska man förbjuda mobiltelefoner i skolan och på allmänna platser? Finns det andra tillfällen då det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon?

Hur kan man skriva en text?

Läs liknande texter av samma typ som du ska skriva så får du en idé om vad som bör finnas med i din text.
 • Läsaren. …
 • Håll dig på rätt nivå …
 • Våga utmana dig själv. …
 • Nyanser. …
 • Variera språket. …
 • Använd samma tempus till hela texten. …
 • Skriv lagom långa meningar. …
 • Läs igenom.

Vem kan skriva en insändare?

En insändare är en skrift som skickas till en tidning eller annat massmedium för att publiceras. Insändare kan vara skrivna av privatpersoner eller representanter för organisationer, men de skrivs inte av journalister och ersättning för skrivarbetet utgår inte.

Hur ska jag skriva en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Vad ska en krönika innehålla?

Checklista
 • hittat en händelse som du reagerat på, gärna från vardagen.
 • skrivit en kort intresseväckande inledning.
 • förklarat hur och varför händelsen berört dig.
 • tagit frågan till ett större sammanhang.
 • argumenterat för din sak.
 • tänkt på vilka motargument som finns och bemött dem.
 • knutit ihop krönikan med en avslutning.

Vad är din tes?

En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t. ex. vi bör äta något nu. En precisering, alltså ett förtydligande av tesen skulle kunna vara: vi bör äta hamburgare ikväll eftersom vi måste äta innan vi åker hem.

Vad är det för skillnad mellan insändare och debattartikel?

En debattartikel är exakt samma som en insändare, det vill säga att du skriver om dina egna åsikter samt motiverar dina åsikter genom att argumentera. I en krönika skriver man sina personliga tankar kring ämnet du har fått/valt. Oftast vill krönikören väcka läsarens engagemang.

Hur skriver man en argumenterande text mall?

Texten inleds med författarens åsikt/ställningstagande. Efter det presenteras de olika argumenten i tur och ordning på ett sakligt sätt utan värdering. Även motargument presenteras. Argumenten presenteras tillsamman med stödinformation och konsekvenser.

Hur skriver man en inledning till ett argumenterande tal?

Du kan nämna ditt intresse i ämnet, varför du har valt att tala om just detta, samt ge din tes, din synvinkel. En inledning är också till för att vecka intresse, så lite kul fakta eller personlig anekdot kan passa bra. Du behöver inte vara särskilt formell här. Avslutningen är också viktig i ett argumenterande tal.

Vad ska vara med i en argumenterande text?

Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande och det är: tes och argument. Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex ”Vi måste göra något åt nedskräpningen i Gustavsberg!”.

Lär dig att skriva en insändare (argumenterande text)

Insändare – vad är det? – kort förklaring

Argumenterande text / insändare

Lämna en kommentar