Vad är en st läkare?

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver.

Vad är ST-läkare och AT läkare?

ST-tjänstgöring är en förkortning som står för specialiseringstjänstgöring (ST) och är ett steg till att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst.

Vad kommer efter ST-läkare?

ST-tjänstgöring står för specialiseringstjänstgöring och är en tjänst man har för att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd har man möjlighet att söka en ST-tjänst. Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar.

Vad har en ST-läkare i lön?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en STläkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Var är en ST-läkare?

STläkare tjänstgör på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, offentliga och privata, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas.

Vad får AT läkare göra?

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Hur ser en arbetsdag ut för en läkare?

Dagen brukar ungefär se ut så här: 7.50 – Jag kommer till jobbet och byter om. 8.00 – Jag kommer till avdelningen och börjar med att skriva ut en vårdplatslista och hämtar kaffe. 8.10 – Jag läser igenom loggboken och ser vad som hänt under natten.

Vilken typ av läkare tjänar mest?

Vilken specialisering betalar bäst? Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

Hur mycket tjänar en läkare efter skatt?

Medianlönen för alla speci alistkompetenta läkare är 63 500 kronor i månaden. Lägst medianlön har barn och ungdomsmedicin, 60 200 kronor i månaden.

Är det svårt att få ST tjänst?

Regionerna rapporterar en fortsatt brist på läkare i Socialstyrelsens nationella planeringsstöd för 2021. Men det är ingen generell brist. Tillgången varierar mycket beroende på läkares erfarenhet och mellan olika specialiteter, verksamheter och geografiska områden.

Hur mycket jobbar ST läkare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2015 46 300 kronor 48 100 kronor
2016 46 900 kronor 48 800 kronor
2017 48 200 kronor 49 300 kronor
2018 49 100 kronor 50 500 kronor

3 rader till

Hur mycket tjänar en hjärnkirurg?

Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 75 100 kronor 80 300 kronor
2018 74 800 kronor 79 400 kronor
2019 77 000 kronor 80 300 kronor

4 rader till

Hur mycket tjänar en läkare i USA?

Snittlönen för akutläkare i USA är cirka 240 000 – 280 000 US-dollar per år (cirka 1.500.00 kr – 1.800.000 kr). Nicholas har efter tre år som akutläkare 150 US-dollar i timmen, vilket är en ganska normal lön, plus bonus som ännu inte fastställts eftersom den beror på produktivitet.

Vad gör en stafettläkare?

En stafettläkare eller hyrläkare är en läkare, oftast allmänläkare, som tillfälligt arbetar på en vårdcentral eller annan medicinsk enhet för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal.

Måste man bli ST läkare?

För att bli specialistläkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång. Antagningspoängen för läkarprogrammet kan se olika ut beroende på var i Sverige du studerar men oftast ligger det mellan 21,5-22,5 poäng.

Livet som läkare del 1

Möt våra medarbetare – Johan Lönnbro, ST-läkare akutmottagning

Är det ”värt” att plugga till LÄKARE? (2020)

Lämna en kommentar