Vad är folkmusik?

Vad är typiskt för folkmusik?

Ett ord många förknippar med folkmusik, är spelmansmusik – en dansmusik som oftast är fiolbaserad. Till spelmansmusiken hör gånglåtar och brudmarscher samt dansrytmerna polska, vals, schottis, hambo (förenklade polskevarianter) och polka. Något mindre vanliga låttyper är exempelvis engelska, halling och menuett.

Vad innebär folkmusik?

Folkmusiken är en variation av gamla visor, sånger och instrumentalmusik. Spelmännen framförde musiken på gehör. Beroende på hur en generation har spelat musiken, satt sin personliga prägel på den och lärt ut den till nästa generation har musiken med tiden har musiken förändrats olika mycket.

Vad kommer folkmusik i från?

Folkmusik bildas sålunda egentligen när de lantliga traditionerna möter städernas populär- och konstmusik. Ibland försöker man tillämpa termen utanför Europa. Då blir det genast snårigare då den musiken ofta inte har samma sociala bakgrund som vår folkmusik, även om musikerna inte behärskar och använder notskrift.

Vad är skillnaden mellan folkmusik och konstmusik?

En viktig skillnad mellan folkmusik och konstmusik musik är att s.k. lägesspel, dvs. att man flyttar handen upp och ner när man spelar fiol, inte alls förekommer lika ofta inom folkmusik som i klassiskt.

Vad kännetecknar populärmusik?

Populärmusik är en musikalisk genrebeteckning som använts sedan 1800-talet. Den syftar på en musikstil som är mer lättillgänglig än mer anspråksfull musik (så kallad konstmusik).

Vad har man för instrument i folkmusik?

Instrument inom den moderna folkmusiken

Fiol och olika blåsinstrument förekommer fortfarande. Men i dag är det vanligt att man också har med en mandola, gitarrer, saxofoner och trummor. Det har också blivit populärt att använda mungiga.

Vad menas med begreppet världsmusik?

Världsmusik är en musikalisk kategori som omfattar många olika musikstilar från hela världen, inklusive traditionell musik, kvasitraditionell musik och musik där mer än en kulturell tradition blandas.

Hur använder vi i Sverige folkmusik?

Man använder till exempel musiken till att locka på djur och för att kommunicera mellan gårdarna. Det hör även det till den svenska folkmusiken. Man använde sig mycket av lurar och bockhorn som instrument och även kulning vilket är en sångteknik som man hör på väldigt stora avstånd vilket ju är fördelaktigt.

Vad menas med konstmusik?

konstmusik, musikalisk genrebeteckning. Föreställningarna om en särskild konstmusik växte fram under 1700-talets estetiska debatt, när musik började jämföras och värderas i förhållande till andra konstarter såsom måleri, dikt och arkitektur.

Hur har folkmusik spridit sig?

Generellt har etiketten folkmusik fästs vid musik som varit nära kopplad till traditionella livsstilar som fanns innan det moderna samhället började växa fram från och med mitten av 1800-talet med industrier, förbättrade kommunikationer och nya utbildningsmöjligheter.

Är släkt med blues?

Genren utvecklades från rötterna i den traditionella afrikanska musiken med en kombination med europeisk och amerikansk folkmusik . Blues inkorporerade andliga arbetarmusik med ramsor, rim och enkla berättande ballader. Blues ursprungliga form var allestädes närvarande med jazzen, rythm and blues och rock and roll.

Vad är typiskt för konstmusik?

Idag är gränserna utsuddade men de stora mästarna från gamla tider, 1600-1800 talet, anses fortfarande stå för det vi kallar konstmusik. Typiskt för konstmusik är att de spelade efter noter och deras stycken kallas ofta för symfonier där det också ingår många instrument. Oftast från olika instrumentfamiljer.

Hur känner man igen konstmusik?

Klassisk musik är musik som är klassisk i betydelsen av något ”som har erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde” och att den anses speciellt värdefull och en del av ett kulturarv.

Vad är västerländsk konstmusik?

Konstmusik är ofta känd som formell, seriös eller lärd musik med. Det är en paraplyterm som hänvisar till olika musikaliska traditioner vilka innebär avancerade strukturella och teoretiska överväganden samt den skriftliga musiktraditionen.

”Vad är folkmusik?” – En dokumentär/gymnasiearbete av Isak Friberg

Svensk folkmusik

Folkmusik i världen del 1

Lämna en kommentar