Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för.

Vad menar vi med friskvård?

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler. Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök.

Varför får man friskvårdsbidrag?

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

Hur får man ut friskvårdsbidrag?

Du får ersättning i efterhand när du visar kvitto

På vissa arbetsplatser fungerar friskvårdsbidrag på så sätt att du själv lägger ut pengar för den fysiska aktiviteten som du vill utöva, för att sedan mot uppvisat kvitto pengar av arbetsgivaren.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2021?

Om din arbetsgivare erbjuder friskvårdsförmåner i form av friskvårdsbidrag kan du få ersättning för kostnader som gymkort, massage, gruppträning eller behandlingar. Men visste du att friskvårdsbidraget kan användas till körsång, stresshantering och hälsoappar också?

Är arbetsgivaren skyldig att betala friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag räknas enligt Skatteverket som en personalvårdsförmån som är skattefri för de anställda. För att förmånen ska kunna räknas som en skattefri personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde och erbjudas till alla anställda.

Måste friskvårdsbidrag betalas ut samma år?

Kan arbetsgivaren då betala ut bidraget i januari och hänföra det till föregående års friskvårdsbidrag? Nej, säger Skatteverket! För att ett friskvårdsbidrag ska kunna hänföras till innevarande år ska både kvittot vara daterat och ersättningen ha betalats ut under det innevarande året.

När betalas friskvårdsbidrag ut?

Allmänt gäller att friskvårdsersättningen betalas ut det år du haft kostnaden, alltså det år som står på kvittot.

Måste man ta ut lön för att få friskvårdsbidrag?

För att ett skattefritt friskvårdsbidrag krävs en anställning – alltså att den anställde får lön och blir beskattad i företaget.

Var kan jag använda mitt friskvårdsbidrag?

Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning.

När får man friskvårdsbidrag 2022?

Kom ihåg att du som arbetsgivare kan erbjuda 5000 kr i friskvårdsbidrag skattefritt. Nu är det snart dags att kliva in i 2022, ett ypperligt tillfälle att se över era personalförmåner och se till så att medarbetarna aktiverar sig mer än de gjort under pandemin.

Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?

Behandlingar som utförs av sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktorer eller naprapater täcks inte av friskvårdsbidraget. Däremot om de utför lättare massage på dig, som inte är en regelrätt behandling, så täcks det. Återigen gäller det att ha koll när du väljer behandling om du vill utnyttja ditt friskvårdsbidrag.

Är Spa friskvård?

Det finns en mängd motionsformer, sporter och aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget så du hittar säkert de saker som passar dig bäst. Hos oss på Strömstad Spa & Resort finns flera olika aktiviteter; träning, massage och bad som det är tillåtet för dig att använda ditt friskvårdsbidrag till.

Friskvårdsbidrag – Vad gäller egentligen?

Vad gäller för friskvård och friskvårdsbidrag?

FRISKVÅRDSBIDRAG

Lämna en kommentar