Vad är gln nummer?

Hur hittar jag mitt gln nummer?

Logga in på MyGS1 så ser du ditt Huvud-GLN uppe till höger.

Måste man ha ett gln nummer?

GLNnummer är något som ofta benämns i samband med e-fakturor. Det är inget krav att använda sig av GLN, oavsett om man vill skicka eller ta emot e-fakturor. Istället är det något som främst används av större företag och kommuner för att rikta e-fakturor till en specifik avdelning eller filial inom bolaget.

Vad är mitt GLN?

GLN (Global Location Number) är ett lokaliseringsnummer som svarar på frågorna vem och var. Det globalt unika numret används av företag som vill identifiera platser och parter i leveranskedjan som: fysiska platser, till exempel leveransplatser, lagerportar och hamnar.

Har alla företag gln nummer?

Alla organisationer inom offentlig sektor har en GLN-kod som används vid e-fakturahantering.

Hur ser ett gln nummer ut?

Ett GLN består av 13 siffror och skapas med hjälp av GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra som du räknar fram med hjälp av en kalkylator. För en nummerserie med kapacitet för 1000 GLN ser strukturen ut så här: FFFFFFFFF – är ditt företagsprefix som ska vara med i alla nummer som du skapar.

Hur skapa gln nummer?

GLN (Global Location Number) används för att identifiera ett företag, en plats eller en juridisk person. Behöver du fler GLN kan du skapa det med hjälp ett GS1 företagsprefix. För att dina GLN ska vara spårbara till olika adresser behöver du ansluta ditt företag till Directory.

Vad kostar gln nummer?

1 GTIN-nummer. 1 GLNnummer. 100 000 SSCC-nummer.

För privata företag och organisationer*
Ditt företags årsomsättning (MSEK) Årlig abonnemangsavgift exkl. moms (SEK)
0-1 630
1-100 1 341
100-1000 1 467
Mer än 1 000 1 661

Vad är gln nummer Fortnox?

Ett GLN nummer används för att styra fakturor till rätt mottagare. Det används oftast inom större företag med flera olika avdelningar då varje avdelning exempelvis kan ha ett unikt GLN nummer. För att ta emot e-fakturor i Fortnox behöver du inte ha ett GLN nummer utan det räcker med ditt organisationsnummer.

Vad är ett GLN?

What is a GLN barcode?

10 NUMMER DU ALDRIG SKA RINGA

Lämna en kommentar