Vad är hemförsäkring?

Vad täcker en hemförsäkring?

Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand. Det gäller både saker inne i din bostad och om du har saker i ett vinds- eller källarförråd (men stöldbegärliga saker ersätts inte om de förvaras utanför bostaden).

Varför ska man ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker och ger dig dessutom ett reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Utan till exempel ett reseskydd kan du bli skuldsatt för livet om du behöver vård på en resa utomlands, eftersom du då måste stå för kostnaderna själv.

Vilka omfattas av en hemförsäkring?

Hemförsäkringen gäller för alla som är bosatta och folkbokförda på samma adress och har gemensamt hushåll. Som inneboende omfattas du inte av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll. Därför rekommenderar vi att du tecknar en egen hemförsäkring.

Vad ingår inte i hemförsäkring?

Det gäller till exempel om du har med dig egendom utanför bostaden eller om de skadas av en plötslig och oförutsedd händelse som inte täcks av hemförsäkringen. Det kan handla om gitarrer, smycken, jaktvapen eller en robotgräsklippare.

Kan man få ut två hemförsäkringar?

Dubbelförsäkring innebär att den försäkrade innehar försäkring av en och samma typ hos två eller flera försäkringsbolag. Dubbelförsäkring möjliggör dock inte rätt till högre ersättning från de olika försäkringsbolagen, utan den ersättning som totalt betalas ut svarar mot den ersättningsgilla skadan.

Hur mycket täcker försäkringen?

Om något händer dina saker
Vardagsrum 170 000 kr
Sovrum barn och tonåringar, exkl. kläder 30 000 kr
Kläder för en vuxen 45 000 kr
Kläder för barn eller tonåring 30 000 kr
Källare/Vind 35 000 kr

2 rader till

Måste man vara skriven där man har sin hemförsäkring?

För att skaffa en hemförsäkring behöver du inte vara skriven på adressen. Det innebär att du kan fortsätta vara skriven hos dina föräldrar (och till viss del skyddas av deras hemförsäkring) och samtidigt teckna en hemförsäkring för ditt studentboende.

Vad händer om man inte betalar sin hemförsäkring?

Betalar du inte din försäkringspremie i tid, skickar försäkringsbolaget en påminnelse. Betalas inte påminnelsen senast det datum som anges, slutar försäkringen att gälla.

Vad innebär det att vara medförsäkrad?

Medförsäkrade är ytterligare personer som, förutom försäkringstagaren, skrivits in i ett försäkringsavtal, och som också omfattas av försäkringen. På vissa försäkringar behöver inte medförsäkrade anges för att de ändå skall ingå i försäkringen och vara medförsäkrade.

Hur många hemförsäkringar kan man ha?

Ditt liv, till exempel, kan du försäkra hur många gånger som helst. Du, eller snarare dina efterlevande, får ändå ut försäkringspengar från alla försäkringsbolagen. Att vara dubbelförsäkrad är att ha två eller flera försäkringar som täcker en händelse som bara kan ersättas en gång.

Vem har bäst hemförsäkring?

De försäkringsbolag som presterat bäst när det kommer till hemförsäkringar är ICA Försäkring, Moderna, Hedvig & Folksam.

Delarna som jämförs är;
  • Inbrott, allrisk, brand m.m.
  • Händelser utanför bostaden.
  • Reseskydd.
  • Ansvarsskydd och rättsskydd.
  • Överfallsskydd och ID-skydd.
  • Värdering av hemelektronik.
27 nov. 2019

Vad täcker hemförsäkring mobil?

Hemförsäkring. Skador på telefonen som sker i ditt hem täcks av hemförsäkringen – förutsatt att du har en. Det gäller bara för skador som du själv inte orsakade, till exempel vattenläckor eller bränder. Blir mobilen stulen går inte det under hemförsäkringen om du inte har ett allrisktillägg.

Vad ingår i Tre Kronor hemförsäkring?

Stöld och skadegörelse med mera

Stöld och skadegörelse i bostaden eller i låst förråd. Stöld utanför bostaden, till exempel på arbetet och på resan. Låsbyte vid ersättningsbar skadehändelse med högst 3 000 kronor. Vatten- och läckageskador på lös egendom.

Vad ingår i Folksams hemförsäkring?

Högsta ersättningsbelopp
Händelse Utbetalningsbelopp
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr, varav överfallsersättning 150 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

8 rader till

Vad ingår i lösöre?

Lösöre är alla de fysiska ägodelar som du har i din bostad och som inte är en fast del av huset. Det kan röra sig om allt från möbler, kläder, elektronik, husgeråd till övriga personliga ägodelar.

Hur fungerar en hemförsäkring?

Din guide i hemförsäkringsdjungeln

Hemförsäkring

Lämna en kommentar