Vad är hsp?

Vad kännetecknar en högkänslig person?

Egenskapen är medfödd och innebär att man har ett känsligare nervsystem än andra, vilket bland annat betyder att man har en högre överlevnadsinstinkt, medvetenhet och intuition. Utmärkande för högkänsliga personer är att de har svårare att filtrera intryck och att de också bearbetar intrycken på ett djupare plan.

Vad är HSP för sjukdom?

HSP står för Highly Sensitive Person eller högkänslig person. Det engelska begreppet myntades år 1991 av den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron och syftar alltså på en person född med ett särskilt personlighetsdrag, såsom Elaine Aron beskriver det i sin bok Den högkänsliga människan.

Hur vet jag att jag är HSP?

En person som har personlighetsdraget HSP tar in många intryck i hjärnan och funderar och reflekterar gärna och länge över saker man har sett. Man har även nära till andras känslor och stämningar. HSP-personer är ofta väldigt noggranna och vill helst undvika kritik.

Är HSP på riktigt?

Mellan 15 till 20 procent av alla människor anses vara”högkänsliga”. Det är ingen diagnos eller sjukdom utan ett medfött personlighetsdrag som innebär att man tar in fler sinnesintryck från omgivningen än andra människor och att man har en hjärna som sedan bearbetar dessa intryck på ett djupare sätt än andra.

Vilka jobb passar högkänsliga personer?

Typiska arbeten där HSP-personer (och andra) utbränns idag: Sjukvård (förutom läkare), lärare, förskollärare. Undvik att bli avbryten (ta bort pling-funktioner, ta bort mobilen, var fysiskt otillgänglig…) • Inga öppna kontorslandskap! Försök kunna jobba hemifrån (ibland).

Hur hanterar man en högkänslig person?

Att uttrycka sina behov är viktigt, eftersom alla inte är samma som man själv och “de andra” inte kan känna in och läsa av på samma sätt som en HSP kan göra. Så tro inte att de kan gissa sig till eller “känna” dina behov, lär dig att stå upp för dig själv och dem och säga ifrån.

Hur leva som HSP?

Ladda batterierna genom ”ensam” tid. Många högkänsliga personer behöver få vara ensamma när de ska ladda batterierna. Särskilt när det varit mycket runt omkring dem och mycket människor. Det har inget att göra med att de inte tycker om eller älskar sin partner, sina vänner eller sina barn.

Är HSP ärftligt?

Högkänslighet är ett ärftligt karaktärsdrag som lika många män som kvinnor föds med som gör att dessa individer reagerar starkare på intryck både utifrån och inifrån. Högkänslighet är ingen störning eller diagnos som kan botas eller behandlas (Aron, 2017).

Hur hanterar man högkänsliga barn?

stötta barn i att ta pauser och ha lite ensamtid. se till att det finns lugna vrår, dit känsliga barn kan dra sig tillbaka för att låta intrycken landa. se till att barn känner sig trygga med kamraten som det sitter bredvid. ge känsliga barn extra positiv och varm feedback.

När det är för mycket känslor?

Högkänsliga visar mycket känslor och är utagerande

Högkänslighet innebär en djupare bearbetning av tankar och känslor. Det har ingenting att göra med hur mycket känslor man visar. Högkänsliga kan till och med vara lite extra återhållsamma med att visa känslor i vissa situationer.

Kan man sluta vara högkänslig?

– Tidigare kallades dessa människor blyga och hämmade. Begreppet ”högkänslig” är mer rättvisande. Har man inga andra psykiska diagnoser utan bara är högkänslig kan det räcka med att gå på en kurs eller läsa en bok i ämnet för att hitta harmonin i livet, menar Ilse Sand, som själv tillhör skaran högkänsliga.

VAD ÄR HSP? – Ångestskolan

Högkänsliga personer – en viktig personlighetstyp i gruppen – Malou Efter tio (TV4)

Mitt liv som HSP – Lars-Eric Gustafsson

Lämna en kommentar