Vad är imam?

Vad är en imam?

Det arabiska ordetimambetyder ”den som står framför” och används för att beskriva personer som leder den gemensamma bönen inom islam.

Hur många imamer finns det?

De flesta imamer har en religiös utbildning från universitet i länder dominerade av islamiska seder och bruk, företrädesvis från Balkan, Turkiet och Mellanöstern. Bland de 250–300 imamer som arbetar i Sverige uppbär den stora majoriteten lön från annan sysselsättning och arbetar på sin fritid som imamer.

Finns det kvinnliga imamer i Sverige?

Imamen är inte ledare för församlingen på samma sätt som en präst och rabbin är, och det är därför svårt att säga hur många kvinnliga imamer det finns, men de är få. Kvinnor som leder andra kvinnor i bönen är inte ovanligt, men de accepteras sällan som imamer.

Vad betyder ordet jihad?

Jihad betyder “heligt krig”

Jihad är en plikt för alla religiösa muslimer och betyder översatt från arabiska ungefär ”strävan” eller ”kamp”. Man brukar tala om ”stora Jihad” (“jihad akbar”) och ”lilla Jihad” (“jihad asghar“), där stora Jihad är en inre kamp för att leva som god muslim utan egoism och rädsla.

Vad är Imamens roll i islam?

En imam är vanligtvis församlingarnas religiösa ledare. Han för- rättar fredagsbönen och arbetar som själasörjare.

Vad heter en muslimsk präst?

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Hur många imamer finns det i Sverige?

Diyanet är en turkisk myndighet som sänder imamer till Sverige som avlönas av turkiska staten. Nio moskéer i Sverige har imamer utsända av Diyanet.

Får imamer gifta sig?

Imamen ska inte viga ett par som är under 18 år. Imamen ska inte förrätta vigsel om en av parterna inte är närvarande, så kallat fullmaktsäktenskap. Vigsel ska endast kunna genomföras om båda parterna är närvarande och ger sina otvivelaktiga samtycken till giftermålet.

Hur många sunni och shia finns det?

Av dagens cirka 1,6 miljarder muslimer, så beräknas cirka 85 procent tillhöra sunni. De enda stater där shia är i majoritet är Iran, Irak, Bahrain och Azerbajdzjan. De bägge grenarna delar mycket av tron.

Vad menas med islamister?

Islamism (islamisk fundamentalism)

Islam innehåller en komplett samhällsordning, menar de islamiska fundamentalisterna eller islamisterna som de också kallas. Gud är lagstiftaren och styr genom Koranen och sunna med människor som ombud. I Iran väntar man på den tolfte imamen al-Mahdis återkomst.

Vad är en hadith?

Hadith: Den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår från Muhammeds sätt att leva (som förebild) samt hans handlingar och ord i olika situationer.

Hur ser de flesta moskéer i Sverige ut?

Lokalen är i Sverige ofta en källare i ett miljonprogramsområde, men kan även vara en föreningslokal, en lägenhet eller ett kontorsutrymme. Det finns minst femton källarmoskéer i Malmö, varav de flesta är belägna i stadsdelen Rosengård. Islamiska Kulturföreningen i Malmö driver Rosengårds största källarmoské.

Vad betyder slöjan?

Ordet slöja för tanken till ett tunt, florliknande tyg. Ett lätt genomskinligt tygplagg som kan svepas kring håret eller axlarna. Slöja, veil, har blivit ett samlingsnamn för det plagg som kvinnor av religiösa, politiska eller andra skäl använder för att täcka håret – och ibland hela kroppen.

Vad är sufism för något?

Karakteristiskt för sufism – speciellt ifråga om ritualer – är framförallt dhikr (”gudserinran”), en andaktsform där t. ex. en bön, trosbekännelsen eller guds namn upprepas. Detta sker som regel i samband med vissa rörelser och med hjälp av en speciell andningsteknik.

Vad är Jihad Vad finns det för kännetecken?

Jihad: Förenklat kan det liknas vid att bekämpa det onda, en slags heligt krig. Kaba: En kubliknande byggnad i Mekka och islams heligaste helgedom. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber. Kalif: Sunnimuslimsk andlig och världslig ledare.

Islam | En presentation av islam förr och nu | Religion för grundskolan

Muslimsk imam förklarar vad Påsken betyder på SVT

HBTQ-aktivist och imam pratar homosexualitet

Lämna en kommentar