Vad är javascript?

Vad används JavaScript för?

Javascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en webbläsares Javascriptmotor. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas Javascript i, eller inkluderas från, HTML-sidor.

Vart skriver man JavaScript?

Direkt i HEAD. Ett ställe vi kan placera vår JavaScript på är rakt upp och ner i <HEAD> -taggen. Så länge som vi snurrar in vår JavaScript emellan starttaggen <script> och sluttaggen </script> . Nedan följer ett exempel i ett minimalistiskt HTML-dokument.

Vad har JavaScript med Java att göra?

Java är ett OOP-programmeringsspråk (OOP = objektorienterad programmering) medan JavaScript är ett OOP-skriptspråk. Med Java-kod skapas applikationer som körs i en virtuell dator eller webbläsare medan JavaScript-kod endast körs i en webbläsare. Java-koden måste kompileras medan JavaScript-kod består av text.

Vilket år gavs JavaScript ut?

Javascript gavs ut år 1995 och det är skapat av Brendan Eich. Implentationerna är Rhino, V8, Chakra, SpiderMonkey, KJS, Webkit och Carakan. Skriptspråket är influerat av Java, Self, C, Python, Perl och Sceme. Det är både svagt typat, dynamiskt och det kan hantera funktioner som första-klass-objekt.

Hur får man JavaScript?

Aktivera JavaScript i webbläsaren
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Klicka på Säkerhet och integritet.
  4. Klicka på Inställningar för webbplatsen.
  5. Klicka på JavaScript.
  6. Välj Webbplatser kan använda JavaScript.

Vad används skriptspråk till?

Skriptspråk är en viss typ av datorspråk som du kan använda för att ge instruktioner till annan programvara, till exempel en webbläsare, server eller fristående program. Många av dagens mest populära kodningsspråk är skriptspråk, till exempel JavaScript, PHP, Ruby, Python och flera andra.

Hur programmerar man i Javascript?

JavaScript gör skillnad på små och stora bokstäver, nyckelordet while måste skrivas exakt så och inte WHILE . JS bryr sig inte om blanka tecken som mellanslag och tabb. Du kan använda dem som du vill för att formatera ditt program.

Vad är HTML css och javascript?

Om HTML utgör strukturen kan man säga att CSS utgör designen och Javascript funktionaliteten på en webbsida. För att kunna göra alla rubriker på en webbsida röda behövs en struktur i HTML-koden som gör det möjligt att särskilja rubrikerna från övrigt innehåll. På samma sätt är det med funktionalitet.

Vad är en variabel Javascript?

Vad är en variabel

Ett mycket viktigt område inom programmering är variabler. Dessa används för att tilldela (spara) data till ett ord, man säger då att man deklarerar en variabel. Nyttan med det är att du kan återanvända data och beskriva något okänt innan du vet vad det är.

Vad är Python 3?

Version Python 3.0, som släpptes 2008, var en större översyn av språket som inte är bakåtkompatibel, men mycket kod för den sista tidigare versionen Python 2.7.18 och tidigare har levt kvar länge.

Vad är det HTML?

Vi kör det från början. HTML står för HyperText Markup Language. I kort betyder det att HTML är ett märkspråk, även kallat sidbeskrivningsspråk. Det senaste versionen av ”språket” är HTML5, som släpptes 2014.

Introduktion, variabler och alert – JavaScript nybörjarguide på svenska del 1

What is JavaScript? | JavaScript Tutorial #1

Vad är javascript (js 02)

Lämna en kommentar