Vad är kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete.

Vad gör en kontaktperson vuxen?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du och den enskilde träffas i genomsnitt en gång per vecka och har viss telefonkontakt däremellan. Ni träffas för att till exempel gå ut och fika, promenera, gå på bio eller teater, besöka museum, göra utflykter.

Vem kan vara kontaktperson?

Vem kan ha kontaktperson? Att ha en kontaktperson är frivilligt och kan erbjudas barn, ungdomar och vuxna inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och vuxna inom SOL (socialtjänstlagen).

Hur mycket pengar får man för att vara kontaktperson?

Cirkulär 21:41 Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2022
Kategori Arvode i % av prisbasbeloppet kr/månad
Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka 10-35% 403 kr – 1 409 kr
Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka 20-45% 805 kr – 1 811 kr
Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen 30-55% 1 208 kr – 2 214 kr

När får man kontaktperson?

Vem kan få kontaktperson? Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris.

Vad ska en kontaktperson göra?

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov.

Vad ska jag göra med min kontaktperson?

Att vara kontaktperson kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, hänga med på aktiviteter, fika på stan eller laga middag. Ibland kan det vara att följa med på möten, motivera personen att komma igång med aktiviteter eller få struktur i sin vardag.

Vad innebär det att vara kontaktperson för en vårdtagare?

Kontaktmannen ska representera kontinuitet och trygghet för vårdtagaren. Kontaktmannen ansvarar för att skapa kontinuitet mellan vårdtagaren och vårdorganisationen. Kontinuitet är en viktig del i arbetet för att ge ökad trygghet och djupare kunskap om vårdtagaren.

Hur gammal måste man vara för att jobba som kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till din stadsdelsförvaltning. En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Kontaktperson LSS 9 § 4

Hur är det att ha en kontaktperson?

Vad gör en kontaktperson?

Lämna en kommentar