Vad är lan?

Var är LAN?

Vad är LAN? LAN (Local Area Network) är ett lokalt nätverk som består av enheter i hemmet eller på jobbet som är anslutna till varandra via kabel eller wifi. Det här är ditt eget nätverk. Ditt LAN består av din dator, telefon, surfplatta, router osv.

Vad är en LAN anslutning?

LAN-portarna används för att ansluta datorer, som inte har Wi-Fi-åtkomst, med en Ethernet-kabel och då skapas ett LAN. Portarna som används för att ansluta datorer i ett nätverk är vanligtvis märkta LAN.

Vad är skillnaden på LAN och WLAN?

LAN (Local Area Network) kopplar samman datorer som är i närheten av varandra, som ett kontor, en skola eller ett hem. WAN (Wide Area Network) däremot ansluter flera lokala nätverk över ett större geografiskt område, som en hel stad eller ett land.

Vad är ett datornätverk?

Storleksmässigt mellan LAN och WAN finns något som kallas för MAN, Metropolitan Area Networks. Ett MAN är större än ett LAN och kopplar ihop LAN inom ett begränsat område, till exempel en stad, med hög kapacitet.

Vad gör man när man Lanar?

LAN är en förkortning för ”local area network”, och betyder helt enkelt att två eller flera spelare möts för att spela tillsammans på ett lokalt nätverk. För att arrangera ett LAN behöver man med andra ord varken Elmia i Jönköping, eller flera hundra spelare för att det ska bli lyckat.

Var ska nätverkskabeln sitta i routern?

Om du vill surfa trådlöst via WiFi räcker det med en mellan fiberuttaget och routern. Koppla nätverkskabeln mellan ditt fiberuttag i väggen och den port på routern som är märkt “WAN” på routern (A).

Hur kopplar man en LAN kabel?

En kabeldelare tar de två aktiva ledarparen från varje nätverkskabel och kopplar ihop dem på en gemensam kabel där alla fyra ledarpar används. Med en kabeldelare i varje ände är det på så sätt möjligt att kombinera två signaler och sedan dela upp dem igen. Med en kabeldelare kan två signaler samsas på en nätverkskabel.

Hur kopplar man in en Ethernet kabel?

En ände av kabeln bör vara ansluten till den rektangulära Ethernetporten (nätverksporten) på din dator och de andra bör vara ansluten till en switch, router, nätverkskontakt i väggen eller liknande (beroende på vilken nätverksuppställning du har).

Vad är WAN på modemet?

Ett WAN (Wide Area Network) kopplar ihop flera olika lokala nätverk över ett stort geografiskt område, exempelvis inom en stad.

Varför ska man ha en router?

En router är en elektronisk apparat som gör att du kan koppla upp dig till internet på din dator, mobil, surfplatta och koppla dig till din trådlösa skrivare. Med en trådlös router behöver du inte någon kabel, du kan använda dig av ett trådlöst nätverk (WiFi) för att surfa online, streama filmer och arbeta.

Vad är LAN1?

LAN1 (Röd): Internet privat, koppla in dator eller router.

LAN2 (Gul): Reserverad för framtida tjänster! LAN3 (Grön): Reserverad för framtida tjänster! LAN4 (Blå): Företagstjänst (internet till företaget).

Hur koppla router till fiber?

Koppla in din router till fiber
 1. Koppla in din trådlösa router med en nätverkskabel till ditt nya fiberuttag.
 2. Koppla in medföljande strömsladd i ett eluttag.
 3. Koppla därefter på den utrustning som du vill ansluta till routern antingen via nätverkskabel eller via trådlös anslutning.

Vilka typer av nätverk finns det?

Nätverksklasser
 • PAN (Personal Area Network, nätverk som begränsar sig till en enda person)
 • LAN (Local Area Network, lokalt nätverk) …
 • MAN (Metropolitan Area Network, stadsnätverk, campusnätverk)
 • WAN (Wide Area Network, omfattande datanätverk, exempelvis Sunet eller hela det globala Internet)

Hur ser internet ut?

Internet sammanblandas ofta med World Wide Web, som är en internettjänst för att enkelt manövrera sig mellan så kallade webbsidor och andra filer som finns lagrade på särskilda servrar (så kallade webbplatser).

Hur gör man ett nätverk hemma?

Trådlöst nätverk i hemmet
 1. Börja med att införskaffa en router med inbyggt wifi. …
 2. Anslut routern till väggens internetuttag med hjälp av nätverkskabeln. …
 3. Koppla in strömadaptern i routern och vägguttaget, om den börjar lysa har den startat. …
 4. Anslut datorn till nätverket.
3 juni 2019

Local Area Network (LAN) explained!

Network Types: LAN, WAN, PAN, CAN, MAN, SAN, WLAN

Hur funkar det att ta ett lån?

Lämna en kommentar