Vad är levercirros?

Levercirros kallas ibland även för skrumplever. Cirros uppstår när levercellerna skadas och ersätts med ärrvävnad (fibros). Skadeprocessen är vanligtvis mycket långsam och pågår under flera år. Successivt sker en omvandling av levern från lättare fibros och slutligen till levercirrhos.

Hur vet man om man har levercirros?

Levercirros är när levern inte fungerar längre

Du får till exempel de symtom som kallas för gulsot när levern inte kan utsöndra ett gulfärgat ämne som kallas bilirubin. Det är de höga nivåerna av bilirubin i kroppen som gör att ögonvitorna och huden blir gulaktiga.

Hur farligt är levercirros?

När man har skrumplever så är levern skadad och den friska levervävnaden har börjat ersättas av ärrvävnad. Levern får svårare att rena kroppen från gifter. När levern inte klarar av att rena kroppen blir sjukdomen livshotande.

Kan man bota levercirros?

När levern är skadad kan den inte repareras, och det är väldigt viktigt att inte utsätta den för mera skador: Det är mycket viktigt att du helt slutar dricka alkohol om du har skrumplever, eftersom alkohol skadar levern. Om du har svårt att sluta kan du få hjälp.

Hur länge kan man leva med levercirros?

Patienter med kompenserad cirros har en medianöverlevnad på 9 år och mer än 12 år om de kvarstannar i det kompenserade stadiet. Femårsöverlevnaden vid kompenserad cirros är 75 % och vid dekompenserad cirros 25 %.

Hur ser man om levern är dålig?

Symtom på leverskada

Trötthet och minskad aptit. Gulsot (gulfärgad i hud eller ögonvita) Viktnedgång och sjukdomskänsla. Vätska i buken och blodiga kräkningar.

Hur känns det när man har ont i levern?

Symtom. Ett typiskt symtom vid leversjudomar är extrem trötthet. Levern kan ibland förstoras vilket kan leda till värk och tyngdkänsla under höger revbensbåge. Man kan också drabbas av smärta om det blir ett akut stopp i gallgångarna.

Vilka komplikationer kan uppstå vid levercirros?

Dekompenserad levercirros – cirros med komplikationer
  • Ascites. Ascites med spontan bakteriell peritonit (SBP) …
  • Hepatisk encefalopati (HE) …
  • Esofagusvaricer som blött. …
  • Annan gastrointestinal blödning.
  • Bakteriell infektion.
  • Primär levercancer – hepatocellulär cancer (HCC) …
  • Hepatorenalt syndrom (HRS)
27 dec. 2018

Hur lång tid tar det att avgifta levern?

Levern får betydligt mindre att göra och dess funktion kan förbättras, som exempelvis produktionen av galla för att finfördela fetter i tarmen. Det tar ungefär 3-6 månader för levern att helt återgå till sin normala funktion.

Hur lång tid tar det för levern att återhämta sig?

Skador på levern kan repareras

Efter två veckor utan alkohol börjar levern att återfå sin normala funktion. Inom 4–8 veckor kan levern bli helt återställd. Det beror på hur mycket du dricker och vilket skick levern var i från början.

Varför kan patienter med levercirros få Esofagusvaricer?

Bakgrund och epidemiologi. Förekommer hos 25–35 % av alla patienter med levercirros och är orsaken till 80–90 % av blödningsepisoderna bland dessa patienter. Vissa studier visar att upp till 50 % har varicer vid diagnos av levercirros. Utgör 10–30 % av alla fall av blödning från övre mag-tarmkanalen.

Hur länge kan man leva med en transplanterad lever?

Ettårsöverlevnaden är idag runt 95 % och femårsöverlevnaden för kronisk, icke-malign leversjukdom väl över 80 %. Levertransplantation kan nu erbjuda patienter som det förr saknades terapi för en möjlighet att leva vidare, oftast med en mycket god livskvalitet.

Hur länge kan man leva med leversvikt?

Patienter med akut, svår leversvikt är allvarligt sjuka med koagualationsrubbningar, encefalopati, cirkulationsrubbningar, njursvikt och koma. Mortaliteten är hög och det finns inte någon effektiv behandling att ge.

Kronisk stress ger ”fettlever” – så får du en frisk lever – Malou Efter tio (TV4)

Dr Mikael förklarar hur alkohol påverkar kroppen?

Matspjälkning del 9 (13)

Lämna en kommentar